خبر

آزمون زبان دکتری دانشگاه کاشان

زمان آزمون زبان دکتری: چهارشنبه۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ - ساعت ۱۲ تا ۱۴ به صورت حضوری شروع ثبت نام: سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت ثبت نام: ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانشجویان محترم لازم است جهت ثبت نام به سایتhttps://oeec.kashanu.ac.ir مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب