استعدادهای درخشان 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود به دوره های تحصیلی بالاتر
PDF
1 ابلاغ آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 1398/10/01 دریافت
2 ​اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان (مورخ  96/12/12) دریافت
3
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  5/5/93)
 دریافت
4 ​اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  94/5/24) دریافت
5
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری (مورخ 18/4/93)
دریافت
6 اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری ( مورخ 16/12/93)​ دریافت 
7 ​اصلاحیه جدید تحصیل همزمان دریافت​
 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی به استعدادهای درخشان
PDF
1 آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان ورودی 97 به بعد دریافت
2 آیین نامه ارائه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز (ابلاغیه شماره 214621 مورخ 71277)
3
آیین نامه ارائه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
4 آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
5 نکات مربوط به آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی
6 آیین نامه بهره مندی دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاس های آموزش عالی آزاد
7 آیین نامه امکان گذراندن درس های اضافی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
8 آیین نامه دوره های دکتری پیوسته
 
ردیف
سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به استعدادهای درخشان 
PDF
1 آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان​ دریافت​
2 آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز​ دریافت​
3 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی​ دریافت​