استعدادهای درخشان 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود به دوره های تحصیلی بالاتر
PDF
1 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری به شیوه استاد محور دریافت
2 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور دریافت
3 ابلاغ آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (جدید) دریافت
4 ابلاغ آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 1398/10/01 دریافت
5 ​اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان (مورخ  96/12/12) دریافت
 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی به استعدادهای درخشان
PDF
1 آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان ورودی 97 به بعد دریافت