دکتری

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ریاضی محض - جبرساختارهای جبری در رمزنگاری مشبکه مبناجواد شرفیحسن دقیق1401/12/24کلاس 1414:00
مهندسی شیمیتوسعه و ساخت پوست الکترونیکی بر پایه تکنولوژی نانوژنراتورهای پیزوالکتریک و بررسی عملکرد و ترمودینامیک آنمهدی پوربافرانیمحمد مهدی ابوالحسنی1401/12/23مهندسی12:30
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثبررسی و تحلیل مبانی، روش ها و رهیافت های تفسیری اباضیه با تأکید بر تفسیر کتاب الله العزیز از هود بن محکم و تیسیر التفسیر از اطفیشخدیجه احمدیحسین ستار1401/12/21دانشکده ادبیات14:00
مهندسی شیمیساخت و ارزیابی کاتالیست‌های نانو ساختار مبتنی بر آهن و نیکل با بهبود دهنده های کبالت، سریا، مس و منگنز در واکنش احتراق کاتالیستی متانارش شفاییعبدالله ایرانخواه1401/12/16مهندسی09:30
مهندسی برق - کنترلطراحی رؤیتگرمقاوم برای سیستمهای سوئیچینگ مثبت تأخیردار با زیرسیستم‏های ناپایدار.محمدرضا صادقی قسامیمحسن شفیعی راد1401/12/12دانشکده برق-سالن کنفرانس17:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه‌سازی عددی مبدل حرارتی زمین‌گرمایی نوین حاوی نانوسیال هیبریدیمحمدصادق عسکریانقنبرعلی شیخ زاده1401/11/30دانشکده مهندسی مکانیک11:00
شیمی - شیمی معدنیسنتز، شناسایی، بررسی فعالیت ضد سرطانی و مطالعات تئوری کمپلکس¬های جدید فلزات واسطه گروه IIB با لیگاند¬های منو شیف بیس نامتقارن مشتق شده از فنیلن دی آمیناحمد حجتیمحمدرضا منصورنیا1401/11/30سالن کنفرانس دانشکده علوم08:00
علوم و مهندسی آبخیزداریبررسی تأثیر جمع‌آوری رواناب¬های شهری بر تعدیل اثرات تغییر اقلیم و مدیریت سیستم تامین آّب با رویکرد پدافند غیر‌عاملحسین افشاریرضا قضاوی1401/11/30دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین10:00
علوم و مهندسی آبخیزداریبهبود روابط منحنی شدت، مدت، فراوانی به وسیله الگوریتمهای بهینه سازی کامپیوتریعماد فهیمرضا قضاوی1401/11/30دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین14:00
شیمی - شیمی فیزیکبررسی اثرات نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید بر خواص نانوکامپوزیت‌های پلی استر غیراشباع و نانوکامپوزیت‌های زیستی در ترمیم و تمایز سلول‌های عصبیسمانه کاتبی کوشالیمسعود همدانیان1401/11/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو09:30
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲۶ مورد.