دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق – قدرتتحلیل پایداری و بهبود عملکرد دینامیکی توربین های بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط اتصال به شبکه ضعیفامیرحسین عزیزیدکتر محسن رحیمی1399/03/11اتاق جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر09:30
فیزیک – هسته ایساخت فسفر کلرید پتاسیم با ناخالصیهای Mn, Ce, Dy و بررسی خواص دزیمتری ترمولومینسانس آن تحت تابش پرتو گاما و اشعه فرابنفشمطهره طالبی فتیدهیدکتر مصطفی زاهدی فر دکتر احسان صادقی1398/12/06کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نانو فیزیکبررسی اثر بهبود خواص سطحی و شرایط اندازه گیری بر پاسخ امپدانس مغناطیسی نوارهای نانو ساختار مغناطیسیمحمد مهدی داستانی امنیهدکتر مهرداد مرادی1398/12/05کلاس شماره 10 پژوهشکده علوم و فناوری نانو16:00
زبان و ادبیات عرببررسی و تحلیل احتجاج بلاغی در خطبه¬های نهج البلاغهمعصومه حسین پوردکتر علی نجفی ایوکی1398/11/30آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی10:00
مهندسی معدن – استخراجمطالعه و بررسی تاثیر تزریق دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو مواد افزودنی در توده سنگ های با نفوذپذیری پایینبهنام بهنیادکتر علی عالی انوری دکتر مسعود صلواتی نیاسر1398/11/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
نانو فیزیکطراحی و شبیه سازی حسگر زیستی بر پلاسمون پلاریتون سطحی در نانو ساختارهای شامل فلزات نجیب و بررسی خواص مغناطیسیمریم گلیدکتر مهرداد مرادی1398/11/30سالن کنفرانس ریاست سازمان مرکزی14:00
جامعه شناسیتبیین جامعه شناختی بازاندیشی الگوهای نقش های جنسیتی و تاثیر آن بر انسجام خانواده ( نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز )صدیقه شعاعدکتر مهران سهراب زاده1398/11/30آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و حقوق12:45
مکانیک تبدیل انرژیبررسی اثر پره های هادی جریان بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال در آرایش مختلف دسته لوله در مبدل حرارتی پوسته لولهعلی مرزباندکتر قنبر علی شیخ زاده1398/11/30-11:30
مهندسی شیمیاصلاح ساختاری غشای پلی دی متیل سیلوکسان به وسیله نانوذره پایه کربنی به منظور بهبود فرآیند تولید زیست اتانول در زیست راکتور غشاییسیده شیوا شفیعی امرئیدکتر مرتضی اصغری1398/11/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
شیمی آلیطراحی تهیه و شناسایی نانو لوله های کربنی عامل دار شده با گروههای آلی فلزی و استفاده از آن ها به عنوان نانو کاتالیزگر در سنتز چند جزیی برخی از ناجور حلقه های جوش خورده در شرایط مختلفحکیمه سعیدی روشندکتر لیلا مرادی1398/11/29سالن کنفرانس دانشکده علوم10:00