اطلاعیه

اطلاعیه اعطای جایزه تحصیلی بنیاد حامیان به برگزیدگان کنکور پذیرفته شده در دانشگاه کاشان

بنیاد حامیان دانشگاه کاشان برای برگزیدگان کنکور که رتبه کشوری آنها بدون در نظر گرفتن سهمیه به شرح ذیل باشد و دانشگاه سراسری کاشان را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند جوایز تحصیلی به شرح ذیل پرداخت نمایید ۱. رتبه‌های تک رقمی کنکور سراسری کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بدو ثبت نام دانشگاه و پرداخت کمک هزینه تحصیلی ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال ماهیانه به مدت هشت نیمسال ۲. رتبه‌های دورقمی کنکور سراسری کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بدو ثبت نام دانشگاه و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال ماهیانه به مدت ۸ نیمسال ۳. رتبه‌های زیر ۱۰۰۰در گروه‌های آموزشی ریاضی ، علوم انسانی و علوم تجربی پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال ماهیانه به مدت هشت نیمسال ۴. رتبه‌های زیر ۶۰۰ گروهای آموزشی هنر و زبان‌های خارجی پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به مدت هشت نیمسال لازم به ذکر است رتبه‌های اعلام شده رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه می باشد.

ادامه مطلب