مدیر

 


دکتر جواد سلیمی سرتختی
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  تلفن: 55912278 031  
فکس:55513011 031