کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
طبیعت‌گردی - اکوتوریسماثرسنجی بازسازی و ساخت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اماکن سنتی بر ایجاد اشتغال در شهرستان تیرانمیثم یزدان شناسسیدحجت موسوی1402/09/21دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:30
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهریارزیابی اثرات جاذبه های بافت تاریخی شهری در توسعه گردشگری شهر کاشانفاطمه پدرامییونس غلامی1402/09/18دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:00
مدیریت آموزشیتعیین و تحلیل رابطه سبک رهبری اصیل با شادی سازمانی مدیران مدارس شهر کاشان از دیدگاه معلمانزهرا اربابیمحمد امینی1402/07/12علوم انسانی12:00
برنامه‌ریزی درسیبررسی و تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات‌اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه‌های هوش‌اخلاقی بوربازهرا غلامیزینب السادات اطهری1402/07/12علوم انسانی14:00
بیوشیمیبررسی کارایی نانولیپوزوم‌های ساخته شده از عصاره‌های جلبکی به‌عنوان کودهای زیستیمنصوره صادقی هسنیجهسیدعلی حسینی تفرشی1402/07/12سالن کنفرانس دانشکده16:00
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمینبازطراحی شبکه زنجیره تأمین تابآور با امکان تغییر کاربری تسهیلاتعلی عبدلیهادی مختاری1402/07/10آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی16:00
طبیعت‌گردی - اکوتوریسمارزیابی اثرات همه‌گیری کرونا بر گردشگری شهری اصفهانشکیبا شاکریسیدحجت موسوی1402/07/10دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:30
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرنسب شناسی هنرمندان زرین فام در قرون اولیه اسلامیعلی فردینمحسن جاوری1402/07/10کنفرانس11:30
حقوق جزا و جرم‌شناسیصلاحیت مراجع رسیدگی به جرائم رسانه ایمهدی حاجی شریفیعباس زراعت1402/07/10دانشکده حقوق11:30
مدیریت کسب و کار - مالیارائه شاخص های اعتبار سنجی مشتریان بانک: با استفاده از رویکرد داده کاوی.حامد نصیریعلی نمازیان1402/07/10آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۶۳۹ مورد.