کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدراسة الاتجاهات العقائدیة فی روایات الإمام الهادی ( علیه السلام )محمود الجصانیمصطفی عباسی مقدم1402/01/20دانشکده ادبیات11:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثمفهوم الامة غی القران الکریم دراسة مقارنة فی اراء المفسریین والمفکریین الاسلامیینماهر الراشدیحسین ستار1402/01/15دانشکده ادبیات10:00
حقوق جزا و جرم‌شناسیشورش و اغتشاش در حقوق کیفری ایران با تاکید بر حق اجتماعات مسالمت آمیزمحمدامین ملکیعباس زراعت1401/12/28دانشکده حقوق10:00
روان‌شناسی عمومیرابطه بین نشخوار ذهنی و پریشانی روانشناختی با فرسودگی عاطفی معلمان با نقش میانجی گری تنظیم هیجانیزهرا حجی زوارهفریبرز صدیق ارفعی1401/12/23آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکاثر جدا کننده دی الکتریک بر مشخصه‌های ترانزیستور بدون پیوند گیت دوارپریسا امینیداریوش دیدبان1401/12/22اتاق سمینار11:00
برنامه‌ریزی درسیواکاوی ادراکات و تجارب زیسته‌ی معلمان از وضعیت آموزش هنر در کلاس‌های چندپایه‌ی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)زهرا صیادی شهرکیزینب السادات اطهری1401/12/22آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
ادبیات عربیبررسی و شناخت جامعة معاصر مصر از کتاب الأیام طه حسینمطهره حیدریانحسین ایمانیان1401/12/22آمفی تئاتر10:00
مدیریت آموزشیتحلیل ادراکات و تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی مشمول کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان از دلایل افزایش سنوات تحصیلیملیحه حسین زاده حسنارودیزینب السادات اطهری1401/12/21کلاس 1412:00
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکبهبود خصوصیات ترموالکتریکی نانو نوارهای فسفرن سیاه با استفاده از نقص‌های خطینرگس بهارلویی یانچشمهحسین کرمی طاهری1401/12/20اتاق سمینار11:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستساخت کاتالیست‌های‌ نیکل بر پایه اکسید‌کروم و بررسی اثر فلزات کمیاب سریم، لانتانیم و ایتریم به عنوان ارتقادهنده‌ی پایه در فرآیند متان‌سازی دی‌اکسیدکربننسترن ابراهیمیفرشته مشکانی1401/12/16مهندسی15:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۳۹۸ مورد.