دکتری

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتکنولوژی کوبش التراسونیک جهت بهبود خواص مکانیکی و حرارتی فولاد گرافیتی (GSH48) غلتک های نوردعلیرضا عباسیدکتر سعید امینی و دکترقنبر علی شیخ زاده1397/02/24دانشکده مکانیکساعت 14:30
علوم قرآن و حدیثتحلیل رویکرد و زمینه های عقل گرایی در التبیان فی تفسیر القرآنمریم نجفی لیواریدکتر محسن قاسم پور1397/02/25آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه10:00
شیمی – آلیسنتز و شناسایی برخی از رنگ های آزو و ناجور حلقه های نیتروژن دار در حضور کاتالیزگر اسیدی جامد آنتیموان پنتاکلرید تثبیت شده بر نانوذرت گاما آلومینا در شرایط بدون حلالسپیده صالحدکتر عبدالحمید بامنیری1397/03/09سالن کنفرانس دانشکده علوم10:00
فیزیک- حالت جامدآنالیز مقیاسی اصطکاک نانو مقیاس با مطالعه موردی داده تجربی NaClمونا سادات جان نثار قمصریدکتر بهرام خوشنویسان دکتر غلامرضا جعفری1397/03/09کلاس 14 دانشکده علوم10:30
بیابان زداییتعیین بازگشت پذیری اکولوژیکی سرزمین های خشک با استفاده از دورسنجی (مطالعه موردی: شمال شرق استان خراسان جنوبی)مرضیه تابعدکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی1397/02/26کلاس شماره 4 دانشکده منابع طبیعی14:00
فیزیک اتمی و مولکولی (لیزر)تأثیر فتودینامیک تراپی بر روی بهبود تومور سرطانی موش بوسیله داروی حساس به نورآ ال آ و اچ ام ام اییپوران سادت طیبیدکتر حمیدرضا زنگنه1397/04/12کلاس 14 دانشکده علوم14:00
شیمیطراحی و ساخت کروماتوگرافی گازی سریع با ستون مویین چندگانه و آشکارساز آرایه ای اکسید فلزی به عنوان یک بینی الکترونیکی همراه با توسعه روش های کمومتریک جهت پردازش و تفکیک چند متغیره داده های کروماتوگرافیامیرحسین علی نوریدکترسعید معصوم1397/04/11کلاس 14 دانشکده علوم10:00
شیمی تجزیهتوسعه و بهینه سازی فرمولاسیون ترکیبات آرایشی با خواص دارویی در کرم های ضدآفتاب بر پایه ی فیلترهای آلی و میکرو-نانوکامپوزیتی از طریق روش های برون تن با استفاده از فنون طراحی آزمایش و پراکندگی نانوهادی قاسمیدکتر سعید معصوم1397/05/07سالن کنفرانس دانشکده علوم9:00
مهندسی شیمیبررسی و مدل سازی نمک زدایی از پساب های لب شور اسمز معکوس با استفاده از فرایند تقطیر غشایی تماس مستقیممحمد عبادیدکتر محمدرضا مزدیان فرد دکتر مجید علی آبادی1397/05/08اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
بیابان زاداییارزیابی پتانسیل بیابان زدایی و انتشار طوفان های گرد و غبار با استفاده از چرخه حیات (مطالعه موردی: استان لرستان)سمیه حیدرنژاددکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی1397/06/17کلاس شماره 4 دانشکده14:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۳ مورد.