کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
فناوری معماری - معماری بیونیکطراحی سکونتگاه موقت پس از سانحه با رویکرد بهینه‌سازی سازه‌های فضاکار در شهر اصفهانفرزانه فیروزبختامیرحسین صادقپور1402/11/23کنفرانس دانشکده معماری16:00
مهندسی معماریطراحی مرکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست بیرجند با رویکرد افزایش تعاملات بین نسلی آنهازهرا حبیبیمحمدرضا حاتمیان1402/11/28کنفرانس دانشکده معماری17:30
مهندسی معماریطراحی فضای تجاری میان افزا در حاشیه بازار کاشان با رویکرد تاثیرپذیری از کمیت و کیفیت نور در بازار کاشانزهرا کاظم پور ارانیبابک عالمی1402/11/30کنفرانس دانشکده معماری10:00
مهندسی معماریطراحی اقامتگاه توریستی تفریحی ورزش های زمستانه در کوهرنگ با بهره گیری از مبانی نظری معماری ایرانیعطیه رئیسی وستگانیمحمدرضا حاتمیان1402/11/30کنفرانس دانشکده معماری18:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرنسب شناسی هنرمندان زرین فام در قرون اولیه اسلامیعلی فردینمحسن جاوری1402/07/10کنفرانس11:30
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرتحلیل، طبقه بندی و گونه شناسی سفال اسگرافیتو قرون میانی دوره اسلامی در دشت الشترحسین کاکولوندمحسن جاوری1402/07/10کنفرانس12:30
باستان‌شناسی - پیش از تاریخ ایرانبررسی رابطه ی بین سنت های تدفینی با فرگشت و تطور اقتصادی_ اجتماعی جوامع پیش از تاریخ منطقه مرکزی ایران از دوره نوسنگی تا دوره هخامنشینسرین طحان منفرد طاهریجواد حسین زاده ساداتی1402/11/30کنفرانس11:00
باستان‌شناسی - پیش از تاریخ ایرانمطالعات جمعیت شناختی بقایای انسانی غار هوتو و گورستان ورِ هوتوندا زارع زاده مهریزیجواد حسین زاده ساداتی1402/11/30کنفرانس11:30
باستان‌شناسی - دوران تاریخی ایرانجایگاه اسب بالدار در هنر ایران باستاندلارام کاظمیعباسعلی رضایی نیا1402/11/24کنفرانس12:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرمطالعه باستان شناختی ابریق های خروس شکل موزه های ملی و آبگینه تهران با استناد به ابریق محوطه ی تاریخی فیض آبادسارا تقوی مقدمرضا نوری شادمهانی1402/11/24کنفرانس12:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.