کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی معماری

طراحی مجتمع مسکونی در محله چرخاب اصفهان با رویکرد ارتقای ادراک حسی مبتنی بر معماری ایرانی

یگانه ترک زادجواد دیواندری1401/06/14سالن کنفرانس دانشکده17:30
مهندسی معماریطراحی واحدهای خودیار مسکونی مبتنی بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در محله­ی درب اصفهان کاشانیگانه بایرامی زنوزاحمد دانائی نیا1401/11/30سالن کنفرانس دانشکده14:00
مهندسی برق - قدرتبرنامه ریزی هماهنگ خطوط واصل در سیستم های قدرت جندناحیه ای با بازارهای چندگانهیوسف نوری زادهدکتر علی کریمی1398/07/30سالن سمینار ساتر11:30
مهندسی شیمیتهیه و ارزیابی عملکرد آئروژل نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل /الیاف پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی حاوی نانو لوله کربنییوسف جان قمصریدکتر محسن اشجاری1398/06/12اتاق سمینار دانشکده مهندسی15:00
مهندسی سیستم‌های انرژی - تکنولوژی انرژیمطالعه عددی بهبود تهویه طبیعی ساختمان های مسکونی با استفاده از دودکش خورشیدییزدان یگانه فینیسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/27ساختمان پژوهشکده انرژی10:00
فیزیک - فیزیک ماده چگالبررسی گاف انرژی یدید سزیم در حضور ناخالصی های پتاسیم و نئوبیومیاور محمدی برکانیبهرام خوشنویسان1402/12/29دفتر شورای دانشکده فیزیک11:00
روان‌شناسی عمومیبررسی رابطه تاب آوری با بهزیستی روانشناختی با نقش تعدیل گری تنظیم شناختی هیجان در معلولان جسمی-حرکتییاسین ازادفریبرز صدیق ارفعی1402/11/30آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
مهندسی برق - قدرتتحلیل طراحی و ساخت یک مبدل افزاینده DC-DC غیر ایزوله جدید برای کاربرد در سیستم های فتو ولتائیکیاسر نباتیابوالفضل حلوائی1401/06/29اتاق سمینار دانشکده برق و کامپیوتر13:00
پژوهش علوم اجتماعیبررسی ارتباط عوامل اجتماعی بر نظام ارزشی – هنجاری ازدواج در بین دانش آموزان پسر و دختر 14 تا 19 سال شهر بن دراستان چهارمحال و بختیارییاسر مولوی وردنجانیمهران سهراب زاده1401/11/30آمفی تئاتردانشکده علوم انسانی18:00
مطالعات فرهنگیتجربه زیسته ترا جنسی مرد به زن بعد از عمل جراحی تغییر جنس در شهر تهرانگلنار ابراهیم پور بروجنیدکتر نرگس نیکخواه قمصری1398/06/31سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی11:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.