فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سایر دانشگاهها

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان ( سال تحصیلی 1403  - 1402)

فراخوان پذیرش دوره دکتری استعدادهای درخشان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

دانشگاه  کاشان دوره کارشناسی ارشد

دانشگاه بین المللی امام خمینی

مجتمع آموزش عالی بم

دانشگاه الزهرا

دانشگاه ارومیه

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

دانشگاه اردکان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه قم

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه صنعتی قوچان

دانشگاه کوثر ویژه خواهران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه بجنورد

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه ولایت

دانشگاه علوم و فناوری آریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه مراغه

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه کردستان

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه تفرش

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

دانشگاه ارشاد دماوند

دانشگاه گیلان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه سمنان

دانشگاه رازی

دانشگاه مازندران

دانشگاه محقق اردبیلی

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه نیشابور

دانشگاه زنجان

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه تبریز

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه ارومیه

دانشگاه لرستان

دانشگاه حکیم سبزواری