دکتری

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی شیمیسنتز، مشخصه یابی و ارزیابی ماده کامپوزیتی-واکنشی PTFE/Al و بررسی اثر افزودنیهای تنگستن و نیکل بر روی خواص مکانیکی و حرارتی آنجواد جودکیعبدالله ایرانخواه1403/04/04مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه تجربی تاثیر نحوه خنک‌‌کاری صفحه جاذب بر عملکرد یک مولد همزمان برق و حرارت خورشیدیعلی بلالقنبرعلی شیخ زاده1403/02/30دانشکده مهندسی مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتکنترل مقاوم تعقیب مسیر یک اوکتاروتور با زاویه بازوهای متغیر در حضور اغتشاش نیروهای خارجی و نامعینی سیستمداود شریفی دولت ابادیکیوان ترابی1402/11/26سالن سمینار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل پایداری دینامیکی غیرخطی نانو/میکرو ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله¬های کربنی تحت میدان¬های فیزیکی چندگانه واقع بر بستر هوشمندپژمان سورانیعلی قربانپور1402/09/25سالن سمینار دانشکده مکانیک10:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل دینامیکی تیر ساندویچی ویسکوالاستیک دوار با هسته الاستومری مگنتورئولوژیکال و رویه نانوکامپوزیت تقویت شده با صفحات گرافناحمدعلی منجمی گیلانیمهدی محمدی مهر1402/06/30سیمنار دانشکده مکانیک08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتتحلیل غیرخطی ارتعاشات آزاد پوسته ساندویچی دو انحنایی با هسته لانه زنبوری و رویه‌های تقویت‌شده با صفحات گرافنیالیاس محمدرضائی بیدگلیمحمد عارفی1402/06/21سیمنار دانشکده مکانیک09:00
فیزیک - ذرات بنیادیساخت مکانیک کوانتومی بر پایه ی ابعاد اضافه و به روش کوانتش دستگاه های مقیدزهرا قهرمانمجید منعم زاده1402/04/27سالن کنفرانس دانشکده فیزیک10:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه‌سازی عددی مبدل حرارتی زمین‌گرمایی نوین حاوی نانوسیال هیبریدیمحمدصادق عسکریانقنبرعلی شیخ زاده1401/11/30دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتعیین بسامد طبیعی حباب کروی غوطه ور در سیال غیرنیوتنی محصور در حفره جامد الاستیک به کمک روش های تقریبی-تحلیلی و عددیمهدی معدن دارارانیعلی اکبر عباسیان1401/11/26دانشکده مهندسی مکانیک13:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسمانداحمد قیصریانمحمد هنرپیشه1401/11/25دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم و مس به منظور بهبود استحکام جوش، خواص خستگی و تنش پسماند ناشی از فرآیندعلی حبیبی زادهسعید گلابی1401/11/25دانشکده مکانیک13:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی اثرات پارامترهای فرآیند متالورژی پودر به منظور ساخت مواد مدرج تابعی آلومینیوم- مس بر توزیع تنش پسمانداحمد قیصریانمحمد هنرپیشه1401/11/25دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی و مکانیک جامداتتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با هسته مگنتو-رئولوژیکال و رویه های نانوکامپوزیتی تقویت شده  با نانوپلاکت های گرافنی واقع بر بستر ویسکو-پاسترناکاحمد کرباسی زادهعلی قربانپور1401/11/25سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربي و عددي توزيع تنش پسماند در فرآيند پرس در كانالهاي زاويه دار ناهمسان نمونه هاي Al6061حسن خانلری بهنمیریمحمد هنرپیشه1401/11/24دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل پایداری ورق مستطیلی ساندویچی متحرک با هسته‌ی مگنتورئولوژیکال و رویه‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با نانو پلاکت‌های گرافنی تحت جریان سیال مافوق صوتمعصومه اسکندری شهرکیعلی قربانپور1401/11/19سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتاثر اتصال چسبی بر روی ارتعاشات آزاد اتصال همپوشانی پوسته های مخروطی کامپوزیتی با ضخامت متغیرمحمد مسکینی کارمزدیاحمد رضا قاسمى1401/11/04سالن جلسات دانشکده ساتر16:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی پنج لایه با هسته متخلخل مدرج تابعی واقع بر بستر ویسکو پاسترناک  مجید پاکیزهمحسن ایرانی رهقی1401/10/20سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید مطالعه تجربی و عددی تنش پسماند به جهت افزایش عمر خستگی صفحات سوراخدار در فرآیند شوک دهی لیزری از جنس آلومینیوم    T6-7075  مهنوش علی نقیانسعید گلابی1401/10/19دانشکده مکانیک15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عددی بهبود خنک‌کاری مجموعه باتری لیتیوم-یون استوانه‌ای با استفاده از کانال‌های موجی و پله کانی و غلاف مسی و بکارگیری نانوسیالاحسان دعاخوانقنبرعلی شیخ زاده1401/08/28دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آب‌دوست-آب‌گریز عمودی به‌منظور بهبود عملکرد چگالشپویان محسنی بهبهانیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/31دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آب‌دوست-آب‌گریز عمودی به‌منظور بهبود عملکرد چگالشپویان محسنی بهبهانیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/31دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آب‌دوست-آب‌گریز عمودی به‌منظور بهبود عملکرد چگالشپویان محسنی بهبهانیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/31دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه تجربی چگالش روی صفحات هیبریدی آب‌دوست-آب‌گریز عمودی به‌منظور بهبود عملکرد چگالشپویان محسنی بهبهانیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/31دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهندهامین قلعه نوئیمجید سبزپوشان1401/06/28دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدیمحمدرضا بابائیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/27دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تاثیر ابعاد هندسی و استفاده از نانوسیال هیبریدی حاوی نانوصفحات گرافن-پلاتین بر عملکرد ترموهیدرولیکی چاه حرارتی میکروکانالی منیفولدیمحمدرضا بابائیقنبرعلی شیخ زاده1401/06/27دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل ترمو الاستیک و خزش صفحات ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعیمجید امیریعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پره‌دار، توربولاتور و نانوسیال‌ هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسیدفرهاد وحیدی نیاحسین خراسانی زاده1401/06/24دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب ساده، پره‌دار، توربولاتور و نانوسیال‌ هیبریدی از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و انتشار کربن دی اکسیدفرهاد وحیدی نیاحسین خراسانی زاده1401/06/24دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل ارتعاشات و آئروالاستیک میکرو ورق­ های قطاعی ساخته شده از مواد متخلخل مدرج تابعی نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانوذرات گرافنیاحسان آرشیدسعید امیر1401/06/14سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی نیمه تحلیلی انتقال حرارت غیرفوریه ای در محیط های یک لایه و چند لایهآرمین امامی فردکتر علی اکبر عباسیان دکتر علی عارف منش1398/04/30اتاق سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و فلاتر پنل استوانه ای چند لایه تقویت شده با نانولوله کربنی تحت تاثیر جریان سیال مافوق صوت مایلفرهاد کیانیدکتر علی قربان پور آرانی1398/04/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ترمو الاستیک و خزشی تیرهای ضخیم FGM با ضخامت متغیر با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول با رویکرد بارگذاری و شرایط مرزی پره توربینمنوچهر محمد حسینی میرزائیدکتر عباس لقمان دکتر محمد عارفی1398/04/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
مکانیک- ساخت و تولیدارائه مدل تحلیلی جهت محاسبه نیرو و اندازه گیری تنش پسماند به روش کانتور در فرآیند پرس در قالب شیار محدودفرشاد نظریدکتر محمد هنرپیشه1397/12/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی-
مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدبررسی تجربی و تحلیلی تنش پسماند در فرایند برنیشینگ به کمک ارتعاشات التراسونیکرضا تیموریدکتر سعید امینی1397/12/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی-
مکانیک- ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی تنش پسماد در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با ارتعاشات التراسونیک بر ورق آلومینیومی AA6061-T6ایمان علی نقیاندکتر سعید امینی دکتر محمد هنر پیشه1397/11/29--
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه پایدارسازی جت شعله پیش آمیخته با محیط متخلخلسیدمحمد هاشمیدکتر سیدعبدالمهدی هاشمی1397/11/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
م. مکانیک – تبدیل انرژیشبیه سازی عددی دینامیک رشد حباب و انتقال حرارت در جوشش استخری بر روی سطح شیبدارعلی اصغر عبدلی تندرودکتر علی عارف منش1397/11/23ساختمان ساتر14:00
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه تجربی عوامل موثر بر حرکت شعله در محیط متخلخلمحمدرضا فریدزادهدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/08اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی عددی همزمان نرخ انتقال حرارت و خوردگی در لوله مجهز به نوار پیچشی در جران آشفته نانوسیال به روش تحلیل دوفازیخدیجه کاظمیدکتر قنبرعلی شیخ زاده دکتر محمد نظیفی فرد1397/10/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه تجربی گرانروی نانوروانکارهای موتور خودرو به منظور بهینه سازی شاخص گرانرویسعید اسفندهدکتر علی اکبر عباسیان آرانی دکتر محمد همت اسفه1397/10/20سالن سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیمدلسازی و بررسی عوامل موثر بر احتراق پیش مخلوط جریان متقابل ذرات فلز آلومینیومیسنا پورمحمددکتر مجید سبزپوشان1397/08/06سالن سمینار دانشکده10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای هیبریدی کامپوزیت فلزلایه ای دوار تقویت شده با نانولوله ای کربنیمسعود مهندسدکتر احمدرضا قاسمی1397/07/05اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مکانیک- تبدیل انرژیتوسعه الگوریتم تمام کوپل در تمام سرعت ها برای مدل سازی جریان های چندفازی با استفاده از الگوریتم تأثیر فیزیکیامیر سلیمانی گرگانیدکتر قنبرعلی شیخ زا ده دکتر رضا مدحیان1397/06/27سالن سمینار9:00
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردیتحلیل تاثیر نانوذرات و چیدمان بر توزیع تنش و کرنش خزشی در استوانه چند لایه کامپوزیتیکمیل حسین پوردکتر احمدرضا قاسمی1397/06/20سالن سمینار دانشکده10:00
مکانیک- طراحی کاربردیتعیین تنش های پسماند در نانوکامپوزیت های پایه پلیمری به روش های تحلیلی، عددی و تجربی و اثر ذرات نانو بر کاهش تنش های پسماندمحمد محمدی فشارکیدکتر احمدرضا قاسمی1397/06/11سالن سمینار دانشکده10:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتکنولوژی کوبش التراسونیک جهت بهبود خواص مکانیکی و حرارتی فولاد گرافیتی (GSH48) غلتک های نوردعلیرضا عباسیدکتر سعید امینی و دکترقنبر علی شیخ زاده1397/02/24دانشکده مکانیکساعت 14:30
نمایش ۱ تا ۴۷ مورد از کل ۴۷ مورد.