کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
معدن- اکتشافبررسی تاثیر فاکتورهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی در اکتشاف کانسار خاک نسوز سنگرودرضا محصصیدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر مهدی صفری1398/07/29-18:30
مواد- شناسایی و انتخاب موادرسوب دهی الکتریکی مستقیم و پالسی پوشش های کامپوزیتی Ni/Al2O3جمیله عارفیدکتر محمدرضا بافنده1398/07/30-12:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با رویه های نانو کامپوزیتی و هسته متخلخل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسیصونا حنیفه لودکتر مهدی محمدی مهر1398/08/26-16:00
برق – میدان و موجطراحی و پیاده سازی ساختارهای آنتنی و مایکروویوی با تکیه بر مفهوم سوپر فرمولاعظم طیبی طامهدکتر داود ظریفی1398/09/20-10:00
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیستارزیابی آلودگی میکرو پلاستیک ها در آب و رسوب ساحلی شمال غربی خلیج فارس (مطالعه موردی: حد فاصل شهرستان بوشهر تا روستای خورشهاب)حسین شیخیدکتر روح اله میرزایی1398/10/29-12:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشارعبداله حسینیدکتر سعید گلابی1398/10/14-15:00
مهندسی محیط زیستشناسایی و اندازه گیری میکروپلاستیکها و فلزات سنگین در رسوبات ساحلی استان بوشهرهدی علامیدکتر افسانه افضلی1398/11/15-12:30
مهندسی برق – میدان و موجطراحی ادوات مایکروویو با استفاده از تکنولوژی موجبر شکافیمرضیه نصری محمود آبادیدکتر داود ظریفی1398/11/08-14:00
مهندسی برق – مخابرات سیستمتخصیص منابع برای ارسال توان و اطلاعات بدون سیم تمام-دوطرفه در شبکه بدون سیم ناحیه بدننگار سادات خاتمیدکتر مهدی مجیدی1398/11/28-14:00
زبان و ادبیات فارسیبررسی زبان شاعرانه شهریار مندنی پور در رمان دل دلدادگیاکرم بختیاریدکتر فاطمه سادات طاهری1398/11/26-11:30
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.