کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش صفحات ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بارگذاری یکنواخت جانبیپرویز رشیدی نسبدکتر احمدرضا قاسمی1398/07/02-12:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت شیر کنترل جهت و دبی مورد استفاده در آسانبر هیدرولیکعلی امینی سدهدکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
علوم اجتماعی مطالعات فرهنگیتحلیل نگرش فرهنگی گردشگران بین المللی نسبت به فرهنگ ایرانیرضوان طاهری تهرانیدکتر مهران سهراب زاده1398/06/27-11:30
مهندسی شیمیمدلسازی تعادل فازی بخار-مایع سیستمهای دوتایی هیدرو کربن و نیتروژنسمیرا معتمد نژاددکتر ابراهیم نعمتی لای1398/06/24-16:00
مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیستساخت و ارزیابی نانوکاتالیست های ارتقا یافته مزوساختارO3 2Ni/Al در فرآیند متان سازی دی اکسید کربنمحمد معینی فردکتر مهران رضایی دکتر فرشته مشکانی1398/06/25-13:00
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیستحذف آموکسی سیلین و استامینوفن به عنوان آلاینده های نوظهور از محلول آبی با استفاده از هیدروکسید دولایه ای منیزیم- آلومینیوممائده کافی موسویدکتر روح اله میرزایی1398/06/30-12:00
مهندسی شیمیشبیه سازی و ارزیابی قسمت جداسازی واحد تولید فعال کننده پلاسمینوژن بافتیسام برزگردکتر مجید حیاتی آشتیانی1398/06/31-12:00
مهندسی برقمحاسبه پترن آنتن های بازتابنده آفست با روش اپتیک فیزیکی در حضور پروفایل دلخواه بازتابنده با تقارن محوری و پترن دلخواه آنتن تغذیهروح الله هادی زاده کاشانیدکتر سجاد جهانبخت1398/06/30-10:00
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه یک مدل مبتنی بر بلاکچین برای شبکه های بین خودرویی به منظور افزایش مقیاس پذیری و قابلیت اعتمادفاطمه قوانلوی قاجاردکتر جواد سلیمی سرتختی1398/06/30-12:00
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.