کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ریاضی – جبرحلقه های برگشت پذیر و تعمیم های آنهامریم خسروان زادهدکتر رضا جهانی نژاد1397/10/29-16:00
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه روشی جدید برای تولید ازمون اشکال تاخیر مسیر بر اساس رویکرد احتمالاتی چند مقداریمسعود تنگسیریدکتر حسین صباغیان بیدگلی1397/10/22-14:00
زبان و ادبیات عربیتصویر سازی پدیده ی ویرانی در شعر سمیح القاسم بر اساس مکتب فرمالیسمزهرا سادات موسوی مقدمدکتر امیرحسین رسول نیا1397/11/14-11:30
نانو فیزیکسنجش میزان بیان mir-21 در افراد دیابتی نوع 2 با روش PCR نیمه کمی و مقایسه آن با روش کمی Real time PCRشیما اندروفردکتر سید علی حسینی تفرشی دکتر زهرا رضوانی1397/11/14-14:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی معدن - استخراجبررسی پارامترهای مؤثر بر طراحی آب بندی سدها- مطالعه موردی سد آزاد کردستانجواد ابراهیمیدکتر علی عالی انوری1397/11/28-12:00
منابع طبیعی – محیط زیستبررسی مقایسه ای آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات سواحل خلیج فارس و دریای خزرکیمیا امین زاده هرندیدکتر افسانه افضلی دکتر روح الله میرزایی1397/11/29-12:00
مهندسی کامپیوتر نرم افزارارائه یک روش خزنده¬ی متمرکز مبتنی بر یادگیری ماشین با استفاده از راهکار شباهت محتواییعطیه جبل عاملی فروشانیدکتر ایوب باقری دکتر سید مهدی وحیدی پور1397/11/29-10:00
مرتعداریمقایسه برخی مواد موثره گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss. در شرایط رویش طبیعی و کشت شدهحسین مرادیدکتر منصوره قوام1397/11/27-15:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه عددی انتقال حرارت گذرا در یک سیستم ذخیره گرمای نهان خورشیدی با بهره¬گیری از مواد تغییرفازدهندهمهسا کریمیدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23-11:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.