کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیکمقایسه عددی اثر مدلهای تک فازی و چند فازی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی در لوله مبدل حرارتی مجهز شده به نوار تابیدهروح الله فروغی فردکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28-12:30
الهیات و معارف اسلامیبررسی تطبیقی وجوه اعجاز قرآن از منظر علامه طباطبایی و عایشه بنت شاطیالهه بزمیاندکتر حسین ستار1398/11/26-13:00
نهج البلاغهروش شناسی تبیین سنت نبوی (ص) در نهج البلاغهکبری دالتی بگیدکتر محمد اخوان1398/11/28-14:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
زبان و ادبیات عربیبررسی شخصیت ها در شعر روایی احمد مطرلیلا سواعدیدکتر علی بشیری1398/11/29-08:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مطالعات فرهنگیارتباط استفاده از فضای مجازی و گرایش به سبک زندگی مدرن در جامعه بختیاری ( نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر فارسان)زهرا مولوی وردنجانیدکتر مهران سهراب زاده1398/12/05-11:30
معماریطراحی مرکز محله با رویکرد اجتماع پذیری بر اساس درون گرایی و برونگرایی ( نمونه موردی محله درب باغ کاشان)بهنود علی نقیدکتر زهره یادگاری1398/12/05-13:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل خمش و ارتعاشات میکرو ورق مستطیلی ساندویچی متقارن مجهز به وصله های پیزوالکتریک بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدیامید داستانپور حسین آبادیدکتر محمد عارفی1398/11/29-13:00
مهندسی کامپیوترترکیب و انتخاب بهینه وب سرویس ها در ساختارهای پیچیده احتمالی با استفاده از رویکرد بهینه ساز چند هدفهنرجس ظهیریدکتر سید مرتضی بابامیر1398/11/29-11:30
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.