کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
حقوق جزا و جرم شناسیبازنگری مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدرنجمه یزدان شناسدکتر جعفر یزدیان1397/06/20سالن آمفی تئاتر دانشکده14:00
شیمی آلیسنتز N- آریل پیرول ها با استفاده از دی کتون و آمین های نوع اول آروماتیک در حضور کاتالیزگر اسیدی بوران تری فلورید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکاژل در دمای اتاق در شرایط بدون حلالغزل نظریدکتر عبدالحمید بامنیری1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم8:00
فناوری معماری – بیو تیکطراحی الگو سقف¬های گسترده با الهام از ساختار دیاتوم¬هازهرا شریف طهرانیدکتر حمیدرضا فرشچی1397/06/20دانشکده معماری و هنر11:00
شیمی تجزیهبهینه سازی فرمولاسیون نانوامولسیون اسانس گیاه مورد به روش کم انرژی هم دما با استفاده از طراحی آزمایش مخلوطالهه کاشانی مفرددکتر سعید معصوم1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم14:00
تبدیل انرژی- سیستم های انرژیشبیه سازی اثر استفاده از تجهیزات مختلف سرمایشی- گرمایشی برمصرف انرژی در یک ساختمان نمونهسپهر فربودمنشدکتر حسین خراسانی زاده1397/06/21اتاق سمینار دانشکده مهندسی11
فیزیک هسته ایاندازه گیری سطح مقطع دیفرانسیلی و قدرت تجزیه ها برای کانال تجزیه سه – جسمی در پراکندگی دوترون – دوترون در انرژی 65 MeV/nucleonسارا تسلیمیدکتر احمد رمضانی مقدم1397/06/21کلاس 14 دانشکده علوم10:00
ریاضی کاربردی- آنالیز عددیچند تابع گویا و نمایی شده جدید برای حل چندین رده معروف از مدلهای نوع لین - امدنفاطمه شیخیدکتر عباس سعادتمندی1397/06/21کلاس 14 دانشکده علوم14:00
الکترونیکطراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پلاسمونیک آبشاری سیلیکون – ایندیوم فسفاید با استفاده از نانو سیم های نقرهسمیرا چنگیزیدکتر محمود نیکوفرد1397/06/21اتاق سمینار14:00
ریاضی- نظریه اعدادخم های بیضوی روی حلقه های زنجیره ایزهره صمدی کاشانیدکتر مجتبی بهرامیان1397/06/24-ساعت 16:00
ریاضی کاربردی- آنالیز عددیروشهای هم مکانی مبتنی بر توابع پایه¬ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال – دیفرانسیلسارا رمضان زاده بیدگلیدکتر عباس سعادتمندی1397/06/24کلاس 1412:00
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.