کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مدیریت اجراییاولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی شرکت کسری بر مبنی اهداف ارتباطی شرکتساره برنجیدکتر محمد غفاری1397/06/17آمفی تئاتر دانشکده13:00
منابع طبیعی – محیط زیستارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک با تاکید بر فعالیتهای کشاورزیسما جعفریدکتر روح الله میرزایی1397/06/18دانشکده منابع طبیعی11:00
ریاضی محض- آنالیزعملگردهای خطی تصادفی تعمیم یافته روی فضاهای هیلبرتحوریه سادات جلالی قمصریروح اله جهانی پور1397/06/18-10:00
مهندسی برق - قدرتمعرفی یک مدل حرارتی پارامتر فشرده برای موتور جریان مستقیم بدون جاروبکناهید دلاوریدکتر بابک گنجی1397/06/18اتاق سمینار دانشکده9:00
شیمی آلیتهیه برخی از مشتق های دی هیدروپریمیدین با استفاده از 8،1 - دی آمینو نفتالن و آلدهیدهای آروماتیک در حضورتیتانیوم تتراکلریدتثبیت شده بر روی نانوذرات خاک اره به عنوان یک کاتالیزگر سبز تحت شرایط گوناگونمائده دستمرددکتر عبدالحمید بامنیری1397/06/19کلاس 14 دانشکده علوم8:00
معماریپژوهشکده نجوم دانشگاه کاشان با رویکرد ارتباط انسان و آسمان از دیدگاه اسلامانسیه استاد غفاریدکتر جواد دیواندری1397/06/19دانشکده معماری و هنر9:00
ریاضی محض- آنالیز سید سیف الله موسی زاده موسویخواص مجانبی مقادیر ویژه ی یک مسئله مقدار مرزی دارای ناپیوستگی در ضرائب و یا شرایط مرزی روی یک بازه متناهیآمنه رستمیاندکتر سید سیف الله موسی زاده موسوی1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم8:00
شیمی - فیزیکبررسی سینتیک کاهش کروم (VI) بر روی نانوکاتالیزگر پالادیم با استفاده از شبیه سازی مونت کارلوی سینتیکیحمیده حاجلودکتر حدیث بشیری1397/06/20دانشکده علوم14:00
مهندسی شیمیشبیه سازی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحد ایزومریزاسیونحسین یگانگی دستگردیدکتر مجید حیاتی آشتیانی1397/06/20دانشکده مهندسی12:00
مهندسی معماریطراحی سرپناه موقت زلزله زدگان ساکن در محله ی محتشم کاشان از طریق بهره مندی از معماری آب انبارها و امکان سنجی و طراحی در فضای بازمحلیمحمدعلی زاغباندکتر احمد دانایی نیا1397/06/20دانشکده معماری وهنر9:00
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.