کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
فناوری معماری بیونیک جواد دیواندریطراحی پل عابر پیاده پارک بزرگ کاشان با رویکرد بایونیکنیکو گل کاردکتر امیرحسین صادقپور1397/04/24دانشکده معماری و هنر10:30
علوم تربیتی مدیریت آموزشیبررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادارک شده و چابکی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشانمهرداد اسوددکتر علی یزد خواستی1397/04/24سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
روانشناسی تربیتیتبیین شادکامی بر اساس هوش معنوی و خلاقیت در دانش آموزان شهرستان کرجمرضیه حسین پناهدکتر تمنایی فر1397/04/25دانشکده علوم انسانی11:00
باستان شناسیتبیین نظام آبرسانی شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر قناتهای مرنجاب، منصوره و قاضیمحبوبه سیفیان آرانیدکتر محسن جاوری1397/04/26دانشکده معماری و هنر10:00
نانو شیمیتهیه، شناسایی و بررسی خواص فوتو کاتالیستی نانو ساختارهای 4NdVO، ,PrVO4 4EuVO به روش های شیمیایی جهت حذف آلاینده هارزیتا منصفدکتر مسعود صلواتی نیاسر1397/04/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
ریاضی محض- گروه – گراف-کدکدهای بلوک – دوری از نوع استوانه ای و ویژگی آنهامصطفی بزرگدکتر رضا کهکشانی1397/04/31دانشکده علوم پایه10:00
مدیریت آموزشیتاثیر بکارگیری راهبردی مدیریت استعداد بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه کاشانعصمت الله صادقیدکتر علی یزدخواستی1397/04/31سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
ریاضی محضکمترین تعداد مقادیر ویژه متمایز گراف هامهرانگیز صادقی پوردکتر غلامحسین فتح تبار دکتر امیرحسین نخودکار1397/04/31دانشکده علوم12:00
زبان و ادبیات عربیتحلیل عناصر داستان در رمان تاریخی بلال موذن الرسول نوشته عبدالحمید جوده السحارمرضیه ابولیاندکتر امیرحسین رسول نیا1397/04/3111:00
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.