کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
برنامه ریزی درسینیازسنجی برگزاری دوره کاردانی تربیت خانواده (والدگری) برای زنان شهرستان کاشان بر مبنای مدل های بوریچ و تحلیل کوادرانتلیلا دهقان کاشانیدکتر زینب السادات اطهری1397/03/29سالن آمفی تئاتر10:00
مهندسی برق الکترونیک – مدارهای مجتمعکاهش شعاع خم در موجبرهای هایبریدی پلاسمونیکی با استفاده از دیواره¬های فلزیحمید رضا قهاریدکتر محمود نیکوفرد1397/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی برق - الکترونیکطراحی و تحلیل موجبرهای فلز – عایق- فلز (MIM) بر روی زیر لایه سیلیکونعماد رجبعلی زادهدکتر محمود نیکوفرد1397/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی معدن - استخراجبهینه سازی چیدمان ابزار برش در ماشین تونل بری به منظور بهبود راندمان دستگاهایمان شیرمهددکتر علی عالی انوری1397/04/03اتاق سمینار دانشکده مهندسی16:00
ریاضی - جبرگراف¬های همسانی خم¬های بیضویمریم طاهری سدهدکتر حسن دقیق1397/04/03کلاس 15 دانشکده علوم16:00
اکوتوریسم (طبیعت گردی) سید حجت موسویارزیابی توانمندی¬های ژئو توریسمی شهرستان سیاهکلآریا فلاحت¬گر لیشدکتر سید حجت موسوی1397/04/03کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی10:00
رشته بیوشیمیآنالیز عملکردی و تفسیر RNA های بلند غیرکد شونده ی پیش آگهی دهنده در سرطان آدنوکارسنیوهای ریویعباس صلواتیدکتر زهرا رضوانی1397/04/03سالن کنفرانس 14 دانشکده علوم16:00
م. شیمی- فرآیندهای جداسازیبررسی ترکیبات اسانس گیاه Nigella arvensis L از دو منطقه رویشی در ایران با استفاده از روش های مختلف جداسازیوحید کاظم زاده قهدریجانیدکتر محمدرضا مزدیان فرد دکتر محمدباقر رضایی1397/04/04سالن سمینار دانشکده مهندسی16:00
حقوقنقش کرامت انسانی در تصمیم گیری های قضاییحمید عظیمیدکتر سعید قماشی1397/04/05سالن آمفی تئاتر11:30
علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگیسبک زندگی اسلامی و تاثیر ان بر فرهنگ مصرف در شهر بابلسیده فاطمه حسینیدکتر ستار صادقی ده چشمه1397/04/05دانشکده پردیس خواهران12:30
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.