کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق- قدرتمدل سازی تحلیلی موتور سوئیچ رلوکتانس خطی با قسمت متحرک نوع قطعه ایمیلاد گلزارزادهدکتر بابک گنجی1397/02/25کلاس 21 ساختمان ارشدی14:00
مهندسی منابع طبیعی - بیابانزداییارزیابی چند منظوره طرح های تاغ کاری در سطح شهرستان کاشانسیمین موحدنیادکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی دکتر عباسعلی ولی1397/02/26کلاس شماره 4 دانشکده منابع طبیعی11:30
هنر اسلامی- سفال و سرامیکپژوهشی بر سفالینه های دوره اسلامی نوش آبادفروزان انصاری نیادکتر عباس اکبری1397/02/31دانشکده معماری و هنر12:00
مهندسی شیمی - پلیمرساخت حسگرهای حرکتی با استفاده از هیبرید گرافن –2TiO در نانو الیاف PVDFفاطمه سیرانیدکتر محمد مهدی ابوالحسنی1397/03/0612:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی تاثیر استراتژی کلاس معکوس بر پیچیدگی، صحت و فصاحت بیان شفاهی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان ایرانیآنیا ابراهیمیدکتر عباس زارعی1397/03/08سالن آمفی تئاتر دانشکده13:00
شیمی - فیزیکمطالعه تجربی حذف کاتیون¬های آلومینیوم و سرب از محلول¬های آبی با استفاده از فرایند اسمز معکوسوحید طالعی نوش آبادیدکتر محسن محسن نیا1397/03/08کلاس 14 دانشکده علوم11:00
ریاضی محض- آنالیزروش¬های جبری و تحلیلی برای مطالعه¬ی تابع تناوبعطیه عظیم¬پور برزکیدکتر رسول کاظمی1397/03/09دانشکده علوم14:00
فیزیک- ماده چگالگذار فاز توپولوژیکی واثر اسپینی هال در دی کالکوژنید WTe2مژگان صادقی زادهدکتر ابراهیم حیدری1397/03/20کلاس 14 دانشکده علوم10:00
مهندسی برق و کامپیوتر -الکترونیکتغییر ساختار لایه¬های موجبرهای هیبریدی پلاسمونیکی مبتنی بر InP با هدف افزایش طول انتشارمحمد امین مهدیاندکتر محمود نیکوفرد1397/03/22اتاق سمینار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر10:00
ریاضی- آنالیز تابعیقضیه نقطه ثابت برای نگاشت های 1- مجموعه انقباضی و شبه انقباضیزهرا احمدیدکتر زینب سلطانی1397/03/28دانشکده علوم14:00
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.