کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
فیزیک - فیزیک ماده چگالمقایسه اثر بازپخت جریانی-تابشی Co60 و Cs137 بر امپدانس مغناطیسی آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15مرضیه مرتضوی باباحیدریاحسان روزمه1401/11/26دانشکده علوم10:00
فیزیک - فیزیک هسته‌ایتعیین پارامترهای سینتیک دزیمتر ترمولومینسانس LiF: Mg ,Cu ,P (MCP) در پرتودهی با انرژی های مختلف اشعه Xطیبه خرمی ارانیاحسان صادقی1401/11/04دانشکده فیزیک11:00
نانوفیزیکساخت و بررسی خواص نوری نانوذرات اکسید نیکل با ناخالصی‌های نقره، طلا مطالعه توانایی تولید انواع گونه های فعال اکسیژن توسط آنها برای استفاده در روش فوتودینامیک‌تراپیمعصومه شریعت زاده ساریاحسان صادقی1401/11/26پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
ادیان و فلسفهبررسی تطبیقی آداب ، ضوابط و مدارج سلوکی در تنتریسم هندی و طریقت کبرویههما بازقندیاحسان قدرت الهی1397/07/30آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:30
ادیان و عرفانبررسی تطبیقی شاخصه های جامعه آرمانی و لوازم تحقق آن در اندیشةکنفوسیوس و سعدیمیلاد پرنداحسان قدرت الهی1402/11/30آمفی تئاتر12:00
نانوشیمی - نانومواد معدنیتهیه و اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی آکریلونیتریل، تحت پرتودهی اشعه های دارای طول موج بالا نظیر لیزر و مادون قرمززینب خانی آرانیاحمد اکبری1401/06/27پژوهشکده علوم و فناوری نانو09:30
فرش - مواد اولیه و رنگرزیرنگرزی الیاف پشم با استفاده از ماده رنگزای حاصل از گیاه محلب [Prunus mahaleb L.]و بررسی خواص ثباتی و مولفه های رنگیژیلا بزرگمنشاحمد اکبری1401/06/30دانشکده معماری و هنر10:00
مهندسی شیمی - نانوفناوریسنتز سیلیکا آئروژل به روش سل­ژل و کاربرد آن در جداسازی فنل از پسابملیکا سیفی پوراحمد اکبری1401/06/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو08:00
مهندسی شیمی - نانوفناوریسنتز غشاهای نانو فیلتراسیون درحضور و عدم حضور دی آمینو بنزن سولفونیک اسید به روش جدایی فازی و اصلاح سطح به وسیله ی پلیمریزاسیون بین سطحی و کاربرد آن در حذف رنگزاهای اسیدی از پساب های حاصل از رنگرزی پشمعلی بهرامیاحمد اکبری1401/11/25پژوهشکده علوم و فناوری نانو13:00
فرش - مواد اولیه و رنگرزیرنگرزی نخ پشمی با استفاده از رنگزای حاصل از میوه و برگ درختچه زالزالک سرخ و بررسی مشخصه های رنگی, خواص ثباتی و خاصیت ضد باکتری آنهاکیمیا شریفیاناحمد اکبری1401/11/30دانشکده معماری هنر10:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.