کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
زبان وادبیات عرببررسی مکان و زمان در رمان " مرافی ء الحب السبعه " اثر علی القاسمیافسانه محمدیدکتر مریم جلایی1397/11/29آمفی تئاتر دانشکده11:30
ریاضی محضساخت کدها با ماتریس بررسی توازن خلوت بر اساس فضای ماتنریس های متقارن روی میدان های متناهیافسانه محمدیدکتر مجید مزروعی1398/11/08کلاس 14 دانشکده علوم14:00
فرش - طراحیجایگاه اسطوره گئوسپنت در فرهنگ ایرانی و هنر فرشافسانه میرکی باصریدکتر امیرحسین چیت سازیان دکتر حسن عزیزی1397/12/22دانشکده معماری وهنر11:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد ترموهیدرولیکی کلکتور آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه_لوله با استفاده از نانوسیال اب_آلومینا و بازچرخش جریانافشین سلطانیمجید سبزپوشان1402/07/05دانشکده مهندسی مکانیک09:30
فوتونیکشبیه سازی نوری اثر نانوذرات نقره بر توان جذبی سلول های خورشیدی چند پیوندی پروسکایت/ سیلیکون با ساختار دو و چهار ترمینالیافشین صادقیدکتر نفیسه شریفی1398/11/28سالن کنفرانس دانشکده علوم16:00
نانو مهندسی شیمیساخت آزمایشگاهی غشای نانو کامپوزیتی پلی ( آمید - b- اتیلن اکسید ) و بهبود ویژگی های آن در جداسازی کربن دی اکسید از متان با بکارگیری گرافن اکسید کیتوسان پوشافشین ظفریان ریگکیدکتر مرتضی اصغری1397/06/25پژوهشکده نانو12:00
شیمی تجزیهسنتز نانوساختار گل مانند کبالت اکسید در محل بر روی میله آلومینیوم آندی نانو متخلخل به عنوان یک جاذب برای استخراج و اندازه گیری کافئین از مواد غذایی به روش استخراج با میله همزن مغناطیسی ترکیب شده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاافشین ظهرابیدکتر سید مهدی قریشی1397/08/06کلاس 14 دانشکده علوم10:00
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی اثرات نابرابری¬های اجتماعی – اقتصادی بر قابلیت دسترسی و کیفیت فضای سبز ( مطالعه موردی : شهر کاشان)الناز تدیندکتر محسن شاطریان1397/06/26کلاس شماره 1 دانشکده14:00
شیمی فیزیکمطالعه و بهینهسازی عملکرد نانوکامپوزیتهای MgO/ کلینوپتیلولیت در فرآیند جذب سطحی آلاینده های رنگی آنیونی و کاتیونی از محیط های آبیالناز شمسسید مهدی موسوی1401/11/25کلاس 14 شیمی12:00
شیمی آلیتهیه ی برخی ازمشتق های 4,3 -دی هیدروپیریمیدین-2-(1H)- اون با استفاده از بتا دی¬کتون و آلدهیدهای آروماتیک درحضور نانوکاتالیزگر دکسترین/ بوران تری فلورید در شرایط گوناگونالناز غفوریدکتر عبدالحمید بامنیری1398/06/25کلاس 14 دانشکده شیمی10:00
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.