کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
روانشناسی تربیتیپیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس عملکرد عاطفی خانواده با نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی در دانشجویاناعظم السادات حسنی صاحب آباددکتر اصغر جعفری1398/11/28سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی12:30
شیمی - شیمی فیزیکتهیه و شناسایی نانوساختارهای CuInS2 و ZnIn2S4 با استفاده از منبع گوگرد روبینیک اسید به روش¬های سونوشیمی و هیدروترمال و بررسی سرعت فرایند نورکاتالیزگری آن¬ها در تخریب رنگاعظم جعفری نژادحدیث بشیری1401/10/19سالن شهید علیمحمدی10:00
پژوهش هنربررسی طرح و نقش فرش منطقه ی اراک با رویکرد انسان شناسی هنراعظم جلولیدکتر امیرحسین چیت سازیان دکتر اعظم راود راد1397/12/26دانشکده معماری و هنر13:00
زبان و ادبیات عربیترجمه بخش دوم کتاب معجم المصطلحات والتراکیب والامثال المتداوله نوشته محمد بن حسن بن عقیل موسی الشریفاعظم سیفیدکتر علی نجفی ایوکی1398/06/17آمفی تئاتر دانشکده ادبیات12:30
روانشناسی تربیتیارتباط سبک های مقابله و خودتنظیمی عاطفی با رضایت شغلی و سلامت روان معلماناعظم شریفی ویدوجیدکتر فریبرز صدیقی ارفعی1398/11/30سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:45
روانشناسی تربیتیپیش بینی انگیزش تحصیلی و عاطفه مثبت و منفی بر اساس کیفیت تجارب یادگیری با نقش واسطه ای سرمایه روان شناختیاعظم شفیعی زاد اصغر جعفریدکتر فریبرز صدیقی ارفعی1398/02/15سالن آمفی تئاتر دانشکده17:00
برق – میدان و موجطراحی و پیاده سازی ساختارهای آنتنی و مایکروویوی با تکیه بر مفهوم سوپر فرمولاعظم طیبی طامهدکتر داود ظریفی1398/09/20-10:00
زبان و ادبیات عربیسبک شناسی سروده های طغرائی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری ( مورد مطالعه : خودستائی ها و شکوائیه ها)اعظم ظاهریدکتر حسین ایمانیان1397/10/30آمفی تئاتر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی11:30
شیمی - شیمی آلیطراحی، تهیه و شناسایی نانوکاتالیزگرهای کارآمد بر پایه نانولوله‌های کربنی چند جداره و استفاده از آن‌ها در سنتز سبز برخی از مشتق‌های 2-آمینو-H4-کرومن و ایندنو[2،1-b]ایندول-10،9-دیوناعظم مؤذنی بیستگانیلیلا مرادی1402/06/26سالن کنفرانس علوم09:00
برنامه ریزی درسیسنجش میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان و بررسی دلایل فزاینده و کاهنده آنافسانه صابریدکتر زینب السادات اطهری1397/11/16سالن آمفی تئاتر دانشکده12:30
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.