کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌هابررسی پنتاکوارک های سنگین در حالت پایه با حل تحلیلی معادله کلاین گوردون ازیتا کاظمیمجید منعم زاده1402/04/03کلاس 1410:00
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - آمایش شهریبررسی نقش اصول پدافند غیر عامل در ساماندهی فضایی با تاکید بر زیرساخت های شهری نمونه موردی شهر خرم آباداسحق یوسفوندمحسن شاطریان1402/11/29دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین14:00
حقوق خصوصیسهم الارث زوجه متوفی از اموال غیر منقول، از وجود تا وصولاسما شهابی مسکوندکتر سید عباس سیدی آرانی1397/11/29دانشکده علوم انسانی15:00
ریاضی کاربردی - رمز و کدیک طرح امضای گروهی ایمن و کارآمد مبتنی بر رمزنگاری کلید عمومی چند متغیرهاسما ملاحسنیمجتبی بهرامیان1401/11/11کلاس 1410:00
ریاضی کاربردی - آنالیز عددیروش های عددی در حل برخی معادلات انتگرال دوبعدی خطی و غیرخطیاسماء نبویمهدی سبزواری1401/06/30کلاس 1413:30
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهریتحلیل تاثیرات مقررات شهری (قانون ماده 101 شهرداری ها) در رشد فیزیکی شهر قم و انطباق آن با طرح جامع شهراشرف ماندنیرسول حیدری سورشجانی1402/06/28دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبهبود خواص سایشی و خوردگی منیزیم از طریق آلیاژسازی سطحی با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتیاشکان بیاتمرتضی عابدینی1401/07/19اتاق سمینار دانشکده مهندسی12:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبهبود خواص سایشی و خوردگی منیزیم از طریق آلیاژسازی سطحی با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتیاشکان بیاتمرتضی عابدینی1401/07/19اتاق سمینار دانشکده مهندسی12:00
مدیریت اجراییترسیم نقشه استراتژی برای شعب بانک بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن BSCاصغر ترکیان فردکتر سید عبدالجابر قدرتیان1398/06/31سالن آمفی تئاتر دانشکده15:30
فیزیک - اتمی و مولکولی - پلاسمانقش یک شیر پلاسمایی شامل یک رزوناتور باز به همراه یک میله ی پلاسمایی، در مسیر یک موجبر استوانه ای معمولی برای فیلتر نمودن مدهای عبوریاصغر کرمیانبهرام جزی1401/06/31اطاق شورای گروه ها11:00
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.