کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی شیمی - پلیمرکاربرد پلیمرها به منظور نانوذره کردن ذرات داروی ریلوزول از روش انبساط سریع محلول های فوق بحرانی در حلال مایعاذین حسیوندیغلامحسین صدیفیان1401/11/30مهندسی11:00
حقوق جزا و جرم‌شناسیبررسی نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از خانواده های زندانیان با رویکرد پیشگیری از اعتیاد در شهر اصفهانارزو ایزدی نجف ابادیسعید قماشی1402/07/10دانشکده حقوق12:30
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرمطالعه  باستان شناختی دیوارنگاره های بازتاب یافته در نگاره های آغازین صفویارزو محمودسلطانیرضا نوری شادمهانی1401/06/29سالن کنفرانس دانشکده13:00
مهندسی معماریطراحی دبستان دخترانه عصر انقلاب مبتنی بر معماری زیست‌محیطی (با تأکید بر بهینه‌سازی مصرف انرژی)ارزو گشنیزجانیحمید رضا فرشچی1401/06/29سالن کنفرانس دانشکده11:00
نانوشیمیسنتز و شناسایی نانو ساختارهای Li4Ti5O12 و نانو کامپوزیت آن با گرافن و اکسید روی و بررسی کاربرد آنها در ذخیره سازی هیدروژن و لیتیومارسلان ناصریهدکتر مسعود صلواتی نیاسری1398/11/28پژوهشکده علوم و فناوری نانو16:00
مدیریت کارآفرینیبررسی و تبیین نقش کارآفرینی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان)ارمغان رضائیدکتر مسعود تمسکی بیدگلی1397/06/24آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی11:00
طبیعت‌گردی - اکوتوریسمنقش عوامل فرهنگی بر جذب گردشگر و توسعه اکوتوریسم (نمونه موردی: شهرستان سنندج)ارمین حقیقت نیاصدیقه کیانی1402/09/28دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:30
مهندسی شیمی - پلیمرتهیه خمیر آب‌بندی بر پایه تفلون و تقویت خواص آن در حضور نانوذرات اکسید آلومینیوم و پلی وینیل بوتیرالارمین روشن قیاسغلامحسین صدیفیان1401/06/29سالن سمینار مهندسی10:30
بیوشیمیبررسی خواص ضد اکسیدانی و ضد التهابی برخی از عسل های ایرانیازاده تیموریالهه محمودی خالدی1402/07/09سالن کنفرانس دانشکده10:30
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستتهیه وشناسایی کامپوزیت جدیدV2o5/SrAl2O4;Eu2, Dy3 دربستر رزین پلی استربه عنوان فوتوکاتالیست جدید برپایه نورتابی وکاربرد ان در حذف رنگ اسید بلو 45 از پساب ازاده روحبخش علاییافسانه افضلی1401/06/29117:30
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.