کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارروشی مبتنی بر ویژگی برای کشف گزارش‌های تکراری خطاابوالفضل کاشیان خرزوقیمرتضی بابامیر1401/11/30ساختمان ساتر18:00
شیمی تجزیهریزاستخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری گونه اورانیل با استفاده از حلال های مغناطیسی و کمک امواج فراصوتابوذر اسحاقیدکتر علی غلامی دکتر احسان ذوالفنون1397/07/30دانشکده علوم-
نانو فیزیکساخت و بهینه‎سازی نانو ذرات و لایه بافر Zn(O, S) به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD) برای استفاده در سلول‫های خورشیدی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ابوذر نادری دره کتیدکتر مهرداد مرادی1398/06/30پژوهشکده نانو17:00
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکنترل سرعت موتور BLDC با استفاده از اینورتر چند سطحی بهینه و مبدل ولتاژ کاهنده به منظور بهبود عملکرد خودروی الکتریکی محرک در چرخاحسان بخشی سیچانیابوالفضل حلوائی1402/11/29اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر14:00
نانوفیزیکشبیه‎سازی و تحلیل نانو ساختارهای لایه نازک برای طراحی ساختار با نوار ممنوعه نوری متغیراحسان حجتیمهرداد مرادی کاونانی1401/06/31پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
نانوفیزیکشبیه‎سازی و تحلیل نانو ساختارهای لایه نازک برای طراحی ساختار با نوار ممنوعه نوری متغیراحسان حجتیمهرداد مرادی کاونانی1401/06/31پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
معماری و انرژیطراحی ساختمان فرهنگی با رویکرد کاهش انتشار کربن‌دی‌اکسید در کاشاناحسان رحمتیحمید رضا فرشچی1402/11/30ساختمان پژوهشکده انرژی11:00
شیمی - شیمی معدنیتهیه ترکیبات متیل کلرو سیلان از طریق واکنش¬های مستقیم متیل کلراید با فروسیلیساحسان سلطانیسید ابوالقاسم کاهانی1402/06/29اتاق جلسات دانشکده شیمی16:00
مهندسی شیمیریسندگی الیاف پلی اکریلونیتریل با روش تر ریسی با حضور نانو ذره گرافن اکسایداحسان صمیمی سهر فروزانیدکتر محمد مهدی ابولحسنی دکتر شهرام ارباب1398/06/31کلاس 6 دانشکده مهندسی13:00
مهندسی معدنبررسی اثر پیریت در فلوتاسیون انتخابی اسفالریت- معدن زریگاناحسان مظفریدکتر بیژن طاهری1399/04/01اتاق سمینار دانشکده مهندسی15:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.