کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
پژوهش علوم اجتماعیبررسی رابطه طلاق عاطفی با سلامت اجتماعی فرزندان در خانواده‎‏ های شهر ارومیهالناز نصیری دیزجیاسدالله بابایی فرد1401/07/23بصورت مجازی در سامانه دانشگاه11:30
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمینارائه نقشه راه زنجیره تأمین داخلی بیمارستان (مورد مطالعه: مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی اصفهان)الهام اسدی امین ابادیاسماعیل مزروعی نصرآبادی1401/06/30آمفی تئاتر علوم انسانی10:00
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیپیش بینی قیمت سنگ آهن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جهش قورباغهالهام جان نثاریعباس آقاجانی1402/11/23اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
ریاضی محضپروتکل انتقال بی اطلاع پسا کوانتومی با استفاده از همسانی های خم بیضوی سوپر سینگولارالهام حاجی رضاییدکتر مجتبی بهرامیان1398/11/27سالن کنفرانس ریاست دانشکده علوم17:30
فلسفه و کلام اسلامیبررسی معنای زندگی براساس اخلاق فضیلت غزالیالهام حبیب اللهیدکتر حسن احمدی زاده1398/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات11:30
مهندسی معماریطراحی مجموعه مسکونی در شهر کاشان با رویکرد تهویه¬ی طبیعیالهام دانشجودکتر حمیدرضا فرشچی دکتر منصوره طاهباز1397/12/21دانشکده معماری وهنر17:00
فیتوشیمیانجام کروماتوگرافی ستونی و مطالعات طیف سنجی جهت جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار مولکولی ترکیبات جدید از عصاره و آنالیز فیتوشیمیایی و مطالعه خواص زیستی گیاه Varthemia persica DC.الهام رشیدیمریم اخباری1402/06/28سالن شهید محمدی (کلاس 14)14:00
پژوهش علوم اجتماعیبررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر برگرایش به رفتارهای پرخطر در گروه سنی 15تا19 سال شهرکرجالهام رضائیاسدالله بابایی فرد1402/06/27آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:00
ادیان و عرفانآسیب شناسی سلوک در مثنوی های عطار نیشابوریالهام زارعدکتر احسان قدرت اللهی1398/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات11:30
مهندسی معماریطراحی مجتمع مسکونی در اصفهان مبتنی بر روانشناسی انسان گرا (با تاکید بر تعامل اجتماعی و نظریه مازلو)الهام سادات نوحیحمید رضا فرشچی1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر13:00
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.