کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه ي يك مدل براي درك زبان طبيعي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميقمهرداد رفیعی پورجواد سلیمی سرتختی1401/11/30دانشکده ساتر18:00
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه ی روشی مبتنی بر شبکه پتری برای زمان بندی اجرای وظایف با هدف افزایش کارایی نگاشت کاربرد در سیستم های نهفته ی چندهسته ایزهرا قدیری فرددکتر حسین صباغیان1398/06/30اتاق سمینار ساختمان مهندسی14:00
مهندسی عمران - سازهارائه یک روش جدید برای بررسی رفتار کمانشی نانوتیر تیموشنکو مدرج تابعی با مقطع متغیرالهه آقائی کاظم آبادمعصومه سلطانی1401/06/29دانشکده مهندسی09:30
مهندسی عمران - سازهارائه یک روش جدید برای بررسی رفتار کمانشی نانوتیر تیموشنکو مدرج تابعی با مقطع متغیرالهه آقائی کاظم آبادمعصومه سلطانی1401/11/30دانشکده مهندسی10:00
مهندسی کامپیوتر نرم افزارارائه یک روش خزنده¬ی متمرکز مبتنی بر یادگیری ماشین با استفاده از راهکار شباهت محتواییعطیه جبل عاملی فروشانیدکتر ایوب باقری دکتر سید مهدی وحیدی پور1397/11/29-10:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه یک روش پیش بینی با رویکرد ترکیبی برای بازارهای مالیحمید مغانلوحسین ابراهیم پور کومله1401/07/27ساختمان ساتر09:30
مهندسی کامپیوتر نرم افزارارائه یک رویکرد جدید (RRARM) برای کاوش قوانین انجمنی نادر با استفاده از روش بازگشتی و ارزش دهی دادهایمان رنجبردکتر حسین ابراهیم پور کومله1398/11/27اتاق سمینار دانشکده مهندسی16:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه یک مدل برای تبدیل خودکار متن زبان طبیعی به پرس و جوی SQL با استفاده از شبکه های عصبی عمیقمهرداد رفیعی پورجواد سلیمی سرتختی1401/11/30دانشکده ساتر18:00
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیارائه یک مدل تحلیلی مبتنی بر روش مدار معادل مغناطیسی برای پیش بینی عملکرد موتور مغناطیس دائم شار متقاطع خطیمرتضی اخلاقیبابک گنجی1401/06/30آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر11:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه یک مدل مبتنی بر بازی های تکاملی برای سرطان میلوم متعدد با استفاده از انتشار فاکتورهای رشد و سلول های سرطانیزهرا عبدالعلی زادهجواد سلیمی سرتختی1402/06/29اتاق جلسات ساتر13:00
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.