کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
نانوشیمیاثر نانوکامپوزیت N,S-TiO2 آلاییده شده با فلز نقره و اکسید­های آن جهت افزایش تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌ی Red46 در پساب صنعتی تحت نور مرئیسارا لشگریدکتر محسن بهپور1399/04/08پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
مهندسی عمراناثر پدیده ی نشست تفاضلی بزرگ ستون ها بر رفتار قاب های خمشی بتنیالهه پیرایندهدکتر علیرضا پاچناری1397/06/12اتاق سمینار دانشکده12:00
منابع طبیعی آبخیزداریاثر پوشش های متفاوت سطح بر خصوصیات کیفی آب جمع آوری شده از بام هامهدی پاک باز فلاورجانیدکتر سیامک دخانی1397/11/28دانشکده منابع طبیعی14:00
علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداری شهریاثرات تغییرات کاربری اراضی بالا دست، برحوزه های آبخیز شهری "مطالعه موردی حوزه های آبخیز استان چهارمحال و بختیارینامدار نامداری گل سفیدیسیامک دخانی1401/11/30دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین17:00
مهندسی عمران سازهاثرات روشهای مقیاس کردن حرکت زمین برای ارزیابی لرزه¬ای مخازن فولادی ذخیره نفتحسن دزگانیدکتر حسین تحقیقی1398/08/11اتاق سمینار ساختمان تفضلی18:00
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهریاثرات معماری و طراحی فضای عمومی شهر براحساس امنیت شهروندان (مطالعه موردی :پارک بانوان شهربم)مریم صابریرسول حیدری سورشجانی1402/06/28دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین16:00
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
طبیعت‌گردی - اکوتوریسماثرسنجی بازسازی و ساخت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اماکن سنتی بر ایجاد اشتغال در شهرستان تیرانمیثم یزدان شناسسیدحجت موسوی1402/09/21دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین11:30
پژوهش علوم اجتماعیاحساس امنیت اجتماعی-اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی مطالعه موردی شهرستان لنجانزهرا صفری چرمهینیمحسن نیازی1402/10/26آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی15:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه الگوریتمی بهینه برای نگاشت کاربرد در شبکه های درون تراشه ای با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان اجراسارا دشتیحسین صباغیان بیدگلی1402/11/25اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر ساختمان ساتر طبقه 216:00
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.