کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینآگاهی، درک و عملکرد مردم شهرستان ساری نسبت به برنامه­های تغییر کاربری اراضیمریم شریفی هولاییروح اله میرزایی محمدآبادی1401/06/22دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین15:30
مدیریت کسب و کار - مالیآینده پژوهی تامین مالی در زنجیره تامین بهداشت و درمان با رویکرد سناریونگاریمحمدرضا صفریاسماعیل مزروعی نصرآبادی1402/06/26آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی09:30
پژوهش هنرآیکون گرافی نقش قای های خشتی فرش بختیاریمهری مالکی فارسانیدکتر مهران ملک دکتر حسن عزیزی1398/10/17دانشکده معماری و هنر12:30
زبان و ادبیات فارسیآیین پادشاهی و فرمانروایی در شاهنامه فردوسیزهرا اسدیدکتر رضا شجری1398/02/14آمفی تئاتر دانشکده11:30
حقوق خصوصیابطال سند رسمی در قوانین و رویه قضاییمنوچهر عسگری کاجیدکتر قاسم شفیعی1397/06/26سالن امفی تئاتر14:00
نهج‌البلاغه - اصول‌الدین و معارف علویابعاد تأثیرپذیری خواجه عبدالله انصاری در توحید از معارف علویبهشته یزدانی کاشانیعباسعلی فراهتی1401/12/08دانشکده ادبیات13:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک بر کیفیت سوراخ در عملیات سوراخکاری فولاد سخت شده 1.7225علیرضا پروانهسعید امینی1402/10/25دانشکده مکانیک14:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bkامیرحسین مختاریاندکتر سعید امینی1399/06/17-11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاشات التراسونیک بر دقت هندسی قطعه کار در فرزکاری آلومینیوم 5083محمدعلی رحمانی فرسعید امینی1402/11/23دانشکده مکانیک16:00
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.