کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مدیریت آموزشی(تبیین درگیری شغلی معلمان بر اساس جو اخلاقی مدرسه و کیفیت زندگی کاری شان (معلمان شهرستان کاشانشیرین عبدالوهابیحمید رحیمی1401/08/16آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی12:30
مهندسی معماری

طراحی مجتمع مسکونی در محله چرخاب اصفهان با رویکرد ارتقای ادراک حسی مبتنی بر معماری ایرانی

یگانه ترک زادجواد دیواندری1401/06/14سالن کنفرانس دانشکده17:30
مهندسی معماری

طراحی مجموعه‌ی مسکونی در اصفهان با رویکرد حفظ حریم شخصی در تعامل با فضای جمعی مشارکت پذیر 

فرناز دهقانیزهره یادگاری1401/06/28سالن کنفرانس دانشکده11:30
فیزیکDensity functional theory study to improve the electro-optical properties of organic molecules for solar cell applicationsعبدالرسول الطاهردکتر ابراهیم حیدری سمیرمی1398/06/26کلاس 14 دانشکده علوم12:00
ریاضی محض- آنالیز تابعیp- تعامدها و نگاشت¬های حافظ آنهازهره یوسفی تندرانیدکتر مهدی دهقانی1398/03/28کلاس 14 دانشکده علوم9:00
حقوق خانوادهآثار حقوقی لقاح مصنوعی و اهدای جنینمنا نعناکارسید عباس سیدی ارانی1401/11/30دانشکده حقوق17:30
زبان و ادبیات فارسیآداب معاشرت در آثار تعلیمی با تکیه بر قابوس نامه، گلستان، اخلاق ناصری و اخلاق محسنیمهری ملکیاندکتر فاطمه سادات طاهری1397/06/27آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
باستان‌شناسی - پیش از تاریخ ایرانآزمایش زغالی کردن گیاه جو برای تهیه مجموعه مقایسه ای مدرن با داده های باستان شناسیزینب عرب مارکدهجواد حسین زاده ساداتی1401/06/28سالن کنفرانس دانشکده14:00
مدیریت کسب و کار - استراتژیآسیب شناسی آمیخته محصول فرش دستباف منطقه کاشان به منظور شناسایی استراتژی های مناسب برای برون رفت از وضعیت فعلیمرضیه جان زادهسیدعبدالجابر قدرتیان1402/06/29آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
ادیان و عرفانآسیب شناسی سلوک در مثنوی های عطار نیشابوریالهام زارعدکتر احسان قدرت اللهی1398/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات11:30
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.