کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ادبیات عربیبررسی و تحلیل پنج سروده معاصر عربی با درون مایه رهایی بخش بر اساس نظریه نقشگرای هلیدیفاطمه اسکندری خزاقیعلی نجفی ایوکی1401/11/24آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجه11:00
ادبیات عربیبررسی و شناخت جامعة معاصر مصر از کتاب الأیام طه حسینمطهره حیدریانحسین ایمانیان1401/12/22آمفی تئاتر10:00
ادبیات عربیبررسی آرایه های ادبی در سور مکی و مدنی با تکیه بر سوره کهف و توبهمنیر کیان پورکلخواجهعباس اقبالی1402/06/13آمفی تئاتر11:00
ادبیات عربیتحلیل و بررسی پنج خطبه از نهج البلاغه با تکیه بر نظریه گرایسنسیم اشوریعلی نجفی ایوکی1402/06/27آمفی تئاتر10:00
ادبیات عربیهم سنجی ترجمه دلالت‌های زمان در قرآن (مطالعه مورد پژوهانه ترجمه الهی قمشه‌ای، فولادوند، انصاریان، مشکینی و مکارم)اکرم عادل مرامروح الله صیادی نژاد1402/06/29آمفی تئاتر15:30
ادبیات عربیبررسی تطبیقی ​​دو رمان الطشاری کجه جی و بازگشت گلی ترقیمحمدامین حیدرزادهاحسان اسماعیلی طاهری1403/02/03دانشکده ادبیات14:00
ادیان و عرفانطبیعت در نگاه آیین های شینتو و زردتشتسوسن نعمتی سوتهدکتر حسین حیدری1397/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:30
ادیان و عرفانآسیب شناسی سلوک در مثنوی های عطار نیشابوریالهام زارعدکتر احسان قدرت اللهی1398/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات11:30
ادیان و عرفانبررسی تطبیقی شاخصه های جامعه آرمانی و لوازم تحقق آن در اندیشةکنفوسیوس و سعدیمیلاد پرنداحسان قدرت الهی1402/11/30آمفی تئاتر12:00
ادیان و عرفانبازتاب احوال، آثار و اندیشه‏ های عین‏ القضات در کتب صوفیهابوالفضل قراگوزلیمحمد مشهدی1403/02/31آمفی تئاتر12:30
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.