کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق - مخابرات میدان و موجتحلیل سیگنال و نویز نوسان‌سازهای الکترونوری مبتنی بر مدولاتور فاز و مشدد نوریمنیره کریمی دلیگانیآقاسجاد جهانبخت1402/11/30اتاق جلسات ساتر14:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستشبیه سازی راکتور میکروکانال سنتز فیشر-تروپش با استفاده از نرم افزار کامسول و بررسی متغیرهای عملیاتی و ساختاری بر عملکرد آن.رها رنجبرعبدالله ایرانخواه1402/11/30مهندسی11:00
نهج‌البلاغه - اخلاق و تربیت فردی و اجتماعیعوامل و کارکرد های مثبت اندیشی در علوم معاصر و ارزیابی آن از منظر امیرالمومنین (ع)زینب نیکوکارعلی حسین زاده1402/11/29آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی13:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستمدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور فرآیند تسهیم نامتناسب و ترانس آلکیلاسیون تولوئن و آروماتیک‌های 9 و 10 کربنهامیرحسین جلالی حبیب ابادیرضا گل حسینی بیدگلی1402/11/29مهندسی17:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی تاثیر سرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 1100سیدعلی وجدانی زادهمحمود عباسی1402/11/29اتاق سمینار دانشکده15:30
علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتیمقایسه کمیت، کیفیت و فعالیت ضد میکروبی اسانس گونه Mentha spicata L. کشت شده در برخی مناطق کوهستانی کاشانسیدروح اله سیدیانمنصوره قوام1402/11/29دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین12:00
مهندسی شیمی - طراحی فرایندبررسی و طراحی اصلاحی واحد افزاینده اکتان به منظور بهینه سازی مصرف انرژیسیدهادی جباری فرمجید حیاتی آشتیانی1402/11/29مهندسی13:00
مهندسی شیمی - طراحی فرایندبهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی فرایند تولید متانول با استفاده از فناوری پینچمریم سادات فاطمیمجید حیاتی آشتیانی1402/11/29مهندسی14:00
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیشناسایی و رتبه بندی مشکلات فنی و اقتصادی صادرات سنگ ساختمانی به چین و هندتهمینه کارگردولت ابادیعباس آقاجانی1402/11/29اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهریتحلیلی بر کاربری‌های خدمات رسان در شهرهای متوسط ایران مطالعه موردی شهر یاسوجحنانه ایزدی پوریونس غلامی1402/11/29دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین12:00
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.