کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستبررسی عملکرد نانوذرات مغناطیسی و نانولوله‌های کربنی به عنوان تثبیت‌کننده‌های فوم پیکرینگ آبیعباس حلاج ارانیمحسن محسن نیا1402/11/30مهندسی11:30
مهندسی معماریطراحی مجموعه گردشگری با رویکرد معماری بایوفیلیک با تأثیرپذیری از عناصر و الگو¬های بومی روستای چمسیده فاطمه سعیدنامهجواد دیواندری1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر08:00
فناوری معماری - معماری بیونیکمطالعه ویژگی های تاریخی و فنی خشت و آجر در بناهای تاریخی کاشان و طراحی یک نشانه شهری به منظور تاکید بر این مصالحفاطمه پارچه باف مطلقبابک عالمی1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر14:00
مهندسی معماریهنرستان فنی حرفه ای دخترانه کاشان با رویکرد بهره گیری از سبزینگی فضاها در افزایش کیفیت یادگیریسارا نجفیجواد دیواندری1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر17:00
زبان و ادبیات فارسیبررسی بازی‎های روانی در داستان¬هایی از شاهنامه بر اساس نظریۀ بازی¬ها از اریک برن (با تکیه بر داستان¬های پسران فریدون، کیکاووس، رستم و سهراب، سیاوش، بیژن و منیژه،کیخسرو و نبرد او با افراسیاب،رستم و اسفندیار، رستم و شغاد و پادشاهی بهرام گور)فاطمه مانیان سودانیفاطمه طاهری1402/11/30دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
مهندسی معماریطراحی فضای تجاری میان افزا در حاشیه بازار کاشان با رویکرد تاثیرپذیری از کمیت و کیفیت نور در بازار کاشانزهرا کاظم پور ارانیبابک عالمی1402/11/30کنفرانس دانشکده معماری10:00
مهندسی معماریطراحی اقامتگاه توریستی تفریحی ورزش های زمستانه در کوهرنگ با بهره گیری از مبانی نظری معماری ایرانیعطیه رئیسی وستگانیمحمدرضا حاتمیان1402/11/30کنفرانس دانشکده معماری18:00
پژوهش هنرسیر تحول هنر نساجی سنتی در کاشانزهرا کمالی کرمانیامیرحسین چیت سازیان1402/11/30سالن کنفرانس دانشکده16:30
بیوشیمیشناسایی فرولیک اسید در نمونه های عسل با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت Li2CoMn3O8/C-C3N4 (اصلاحیه)نگین ابراهیمیالهه محمودی خالدی1402/11/30سالن شهید علیمحمدی14:00
نانوفیزیکاستفاده از نانو حفره های گرافن برای تعیین توالی DNAفریبا شفیعینرگس نیکو فرد1402/11/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو10:00
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.