کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ریاضی کاربردی - بهینه‌سازیتخصیص منابع متمرکز در سیستم های شبکه ای دو مرحله‌ایغزاله ملکیانمصطفی داوطلب1402/11/30کلاس 1414:30
شیمی - شیمی فیزیکتولیدِ نانوکاتالیزگری دیزل زیستی از گیاه کارتاموس تینکتوریوس در محیط متانول فوق بحرانینگین عابدپورمحمد براتی1402/11/30سالن کنفرانس فیزیک15:30
شیمی - شیمی فیزیکمطالعه¬ی مونت¬کارلو سینتیکی تجزیه¬ی نورکاتالیزگری تری اتانول آمین به‌وسیله چهارچوب¬های فلزی-آلی UNiMOF برای تولید هیدروژن تحت نور مرئیعاطفه یزدانیحدیث بشیری1402/11/30پژوهشکده نانو10:00
حقوق جزا و جرم‌شناسیمطالعه تطبیقی تعدد جرم در حقوق ایران و انگلستانابوالفضل صادقسعید قماشی1402/11/30دانشکده حقوق12:00
حقوق خصوصیجعاله و پیمانکاری؛ نوع رابطه آن ها از منظر نسب اربعهمحمدرضا گرامیسید عباس سیدی ارانی1402/11/30دانشکده حقوق11:30
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیتاثیر 2 نوع تمرین ورزشی تناوبی با شدت بالا ( HIIT) و تداومی با شدت متوسط ( (MICTبر AGFکبدی و مقاومت به انسولین در رت های نر چاق با رژیم غذایی پرچربفاطمه بختیاریامیر قنبرپور نصرتی1402/11/30آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
علوم قرآن و حدیثتربیت عاطفی انسان در حیات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریمطاهره دلال زاده بیدگلیمحمد حسن صانعی پور1402/11/30سالن اجتماعات دانشکده ادبیات11:00
باستان‌شناسی - پیش از تاریخ ایرانبررسی رابطه ی بین سنت های تدفینی با فرگشت و تطور اقتصادی_ اجتماعی جوامع پیش از تاریخ منطقه مرکزی ایران از دوره نوسنگی تا دوره هخامنشینسرین طحان منفرد طاهریجواد حسین زاده ساداتی1402/11/30کنفرانس11:00
زبان و ادبیات فارسیتحلیل محتوا و ساختار اشعار وارسته کاشانیمعصومه صباغیان بیدگلیرضا شجری1402/11/30دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی12:00
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستسنتز، شناسایی و بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوساختارهای استرانسیم وانادات به منظور تخریب آلاینده های رنگیهاجر جعفریروح اله میرزایی محمدآبادی1402/11/30دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین12:00
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.