کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی معماریطراحی مسکن مبتنی بر الگوهای رضایت بخش از معماری در خانه های معاصر شیرازعالمه ادیب فرمهدی ممتحن1402/11/29سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر17:00
نانو شیمیساخت و شناسایی نانوذرات SiO2 در حضور قندها به عنوان عامل پوشاننده وکاربرد آن در بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت EP/PEG/SiO2 و بررسی اثر الیاف شیشه ی خردشده در استحکام آنهلیا حاج مومنیانمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو10:00
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمینطراحی یک سیستم اطلاعاتی پایش تصویری در حوزه سلامت (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)مهدی زرین فرعلی نمازیان1402/11/29آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
نانوفیزیکمشخصه یابی اپتیکی و بهینه سازی لایه نازک نانوساختار FTO به روش اسپری التراسونیکعلیرضا داوری دولت ابادیسید محمد باقر قریشی1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو18:00
فرش - مواد اولیه و رنگرزیرنگرزی نخ های پشمی با رنگزای استخراج شده از گیاه فلفل پول بیبر و بررسی خواص ثباتی و مشخصه های رنگی آنزینب سادات نقیبیاحمد اکبری1402/11/29سالن کنفرانس 10611:00
مهندسی معماریطراحی مسکن مبتنی بر الگوهای رضایت بخش از معماری در خانه های معاصر شیرازعالمه ادیب فرمهدی ممتحن1402/11/29اتاق جلسات دانشکده معماری و هنر17:00
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستبررسی میزان آلایندگی فلزات سنگین در گرد و خاک خیابانی شهر شهرکرد با استفاده از شاخص‌های آلودگیمعصومه علی پورافسانه افضلی1402/11/29دانشکده منابع طبیعی16:00
معماری و انرژیطراحی هتل در تهران مبتنی بر انرژی صفر با بهره گیری از فناوری ریزشبکهمهرزاد طاهری زادگانجواد دیواندری1402/11/29ساختمان پژوهشکده انرژی13:00
پژوهش علوم اجتماعیتجربه زیسته زنان تحصیل کرده ی شاغل ازخشونت خانگیفایزه عقیلیمحمد گنجی1402/11/29آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی11:30
فرش - مواد اولیه و رنگرزیرنگرزی نخ های پشمی با رنگزای استخراج شده از گیاه فلفل پول بیبر و بررسی خواص ثباتی و مشخصه های رنگی آنزینب سادات نقیبیاحمد اکبری1402/11/29اتاق کنفرانس دانشکده معماری و هنر11:00
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.