کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
برنامه‌ریزی درسیارزشیابی کتاب‌های درسی علوم دورۀ ابتدایی بر اساس مولفه‌های آموزش محیط زیستفاطمه باغستانیسیداحمد مدنی1402/12/21علوم انسانی13:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگربررسی باستان‌شناختی ظرو ف سفالین الصاق شده به بناهای کهن شهر نوش‌آباد درشهرستان آران وبیدگلالهه ناصرپورمحسن جاوری1402/12/07کنفرانس12:00
روان‌شناسی عمومیارتباط نیرومندی من و ذهنیت های طرحواره ای با گرایش به خودکشی در زنان مطلقه: نقش میانجی مکانیزم های دفاعی (مطالعه موردی: زنان مطلقه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر اصفهان)اناهیتا حیدری پورفریبرز صدیق ارفعی1402/12/07آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
طبیعت‌گردی - ژئوتوریسمارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی مناطق خشک به روش‌های پرالونگ و پری‌یرا (مطالعه موردی: دریاچه نمک آران و بیدگل)ناصر چاوشی نوش ابادیفاطمه پناهی1402/12/07دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین13:00
ریاضی کاربردی - آنالیز عددیحل عددی معادلات دیفرانسیل تاخیری و مرتبه کسری با استفاده از چندجمله ای های ویتا لوکاسهادی سیفای فینیفاطمه ذبیحی1402/11/30آزمایشگاه ریاضی14:00
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکطراحی و شبیه‌سازی سوییچ‌های نوری مبتنی بر مواد تغییر دهنده فاز VO2 بر بستر InPعلی اخوندیمحمود نیکو فرد1402/11/30اتاق سمینار09:30
علوم قرآن و حدیثواکاوی استغفار در صحیفه سجادیه و مستندات قرآنی آنزینب مرادیحمیدرضا فهیمی تبار1402/11/30سالن اجتماعات دانشکده ادبیات12:30
زبان و ادبیات فارسی - ویرایش و نگارشتحلیل ساختارهای نگارشی شاهرخ مسکوب(کتابهای: روزها در راه، سوگ سیاوش، سوگ مادر، ارمغان مور، در کوی دوست)صغری عباسیرضا شجری1402/11/30دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی16:00
پژوهش علوم اجتماعیبررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر اعتیاد زنان در مناطق حاشیه نشین شهر اهوازشعله پورعباسیاسدالله بابایی فرد1402/11/30آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:30
علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتیارزیابی ترکیبات شیمیایی و برخی فعالیت¬های بیولوژیکی اسانس و محصولات جانبی (پساب و تفاله) گونه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill.) کشت شده در برخی مناطق ایران.فاطمه سادات مرکبیمنصوره قوام1402/11/30دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین12:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.