کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
روان‌شناسی عمومیپیش بینی ضربه نشانگان عشق بر اساس خودشفقتی و طرح واره های هیجانی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجانپریسا جوهریفریبرز صدیق ارفعی1401/11/30آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی10:00
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکاثر جدا کننده دی الکتریک بر مشخصه‌های ترانزیستور بدون پیوند گیت دوارپریسا امینیداریوش دیدبان1401/12/22اتاق سمینار11:00
نانوفیزیکجداسازی زنجیره های پلیمری در نانوساختار مخروطی شکلپریسا اسدی درویش آدمیدکتر نرگس نیکوفرد1397/11/14پژوهشکده نانو10:00
مطالعات فرهنگیبررسی نقش فضای مجازی در هویت فرهنگی دانش آموزان ( مطالعه موردی : دانش آموزان دختر شهر شیراز)پریزاد میرزاییدکتر بابایی فرد1398/06/26سالن آمفی تئاتر دانشکده8:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیایجاد و مشخصه یابی پوشش‌های¬ کامپوزیتی هاردستونیت اصلاح شده با زیرکونیم/هالویسیت بر روی آلیاژ منیزیم به روش لایه نشانی الکتروفورتیکپری ناز سلطانیحمید رضا فرنوش1401/10/17اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
برنامه ریزی درسیسنجش میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان دانشگاه کاشان: واکاوی دلایل آنپری اعلائیدکتر زینب السادات اطهری1397/04/12سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
شیمی آلیتهیه تک ظرف ۵-هیدروکسی بنزو آلفا فنازین-۶-ایل-۳،۱-دی متیل پیریمیدین های چند عاملی و ترکیبهای حلقه بسته به وسیله نانوکامپوزیت Co3O4/ZnO@GQDs@SO3H تحت شرایط مختلفپروین پور امیریدکتر جواد صفایی1397/11/29کلاس 36 دانشکده علوم12:00
ریاضی کاربردی – آنالیز عددیکاربرد روش های سینک-گالرکین متقارن و نامتقارن بر پایه تبدیلات نمایی استاندارد و مضاعف در حل بعضی از معادلات بیضوی خطی و غیرخطی دو بعدیپروین میرعالیدکتر علی افتخاری1398/04/03کلاس 14 دانشکده علوم16:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش صفحات ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بارگذاری یکنواخت جانبیپرویز رشیدی نسبدکتر احمدرضا قاسمی1398/07/02-12:00
ریاضی محض- جبرحلقه های گروهی گرنشتاین مجازیپرستو شیرسواردکتر حسین اشراقی1398/11/26کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.