کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
حقوق جزا و جرم شناسیبازنگری مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدرنجمه یزدان شناسدکتر جعفر یزدیان1397/06/20سالن آمفی تئاتر دانشکده14:00
ریاضی محض- آنالیزعملگردهای خطی تصادفی تعمیم یافته روی فضاهای هیلبرتحوریه سادات جلالی قمصریروح اله جهانی پور1397/06/18-10:00
فیزیک هسته ایاندازه گیری سطح مقطع دیفرانسیلی و قدرت تجزیه ها برای کانال تجزیه سه – جسمی در پراکندگی دوترون – دوترون در انرژی 65 MeV/nucleonسارا تسلیمیدکتر احمد رمضانی مقدم1397/06/21کلاس 14 دانشکده علوم10:00
ریاضی- نظریه اعدادخم های بیضوی روی حلقه های زنجیره ایزهره صمدی کاشانیدکتر مجتبی بهرامیان1397/06/24-ساعت 16:00
ریاضی کاربردی- آنالیز عددیچند تابع گویا و نمایی شده جدید برای حل چندین رده معروف از مدلهای نوع لین - امدنفاطمه شیخیدکتر عباس سعادتمندی1397/06/21کلاس 14 دانشکده علوم14:00
ریاضی کاربردی- آنالیز عددیروشهای هم مکانی مبتنی بر توابع پایه¬ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال – دیفرانسیلسارا رمضان زاده بیدگلیدکتر عباس سعادتمندی1397/06/24کلاس 1412:00
اکوتوریسم (طبیعت گردی)ارزیابی مسیر¬های پیاده¬روی در مناطق گردشگری کوهستانی به منظور ارائه الگوی مناسب برای توسعه مسیرهای کوهپیمایی شهر ایلاممعصومه بیگلری نیادکتر محسن شاطریان1397/06/26کلاس شماره 3 دانشکده16:00
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی اثرات نابرابری¬های اجتماعی – اقتصادی بر قابلیت دسترسی و کیفیت فضای سبز ( مطالعه موردی : شهر کاشان)الناز تدیندکتر محسن شاطریان1397/06/26کلاس شماره 1 دانشکده14:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپاسخ دینامیکی دومیکرو تیرغیرکلاسیک تیموشنکو غیرخطی موازی تحت تأثیر بارمتحرکمصطفی هادیاندکتر کیوان ترابی1397/06/14-10:00
جغرافیا و برنامه ریزی شهریپتانسیل سنجی پیاده روی معابر شهر کاشان با تاکید بر شاخص های برنامه ریزی شهریمرضیه راد کیانیدکتر یونس غلامی. بیمرغ1397/06/24کلاس شماره 1 دانشکده10:00
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.