کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ادیان و فلسفهسیر تحول حقوق و جایگاه زنان در تاریخ و متون مزدایی ایران پیش از اسلامفرزانه سرلکدکتر حسین حیدری1397/06/06آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:00
تبدیل انرژی- سیستم های انرژیشبیه سازی اثر استفاده از تجهیزات مختلف سرمایشی- گرمایشی برمصرف انرژی در یک ساختمان نمونهسپهر فربودمنشدکتر حسین خراسانی زاده1397/06/21اتاق سمینار دانشکده مهندسی11
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی وضعیت مبلمان شهری و ارتباط آن با رضایتمندی شهروندان، بهبود کیفیت محیط شهری و توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : شهر کاشان)مهسا فرجیدکتر محسن شاطریان1397/06/25کلاس شماره 1 دانشکده10:00
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیتشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه با شناسایی میکروریبو نوکلئیک اسید – 21 در سرم بیماران سرطانی به کمک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن اکساید کاهش یافته، نانو ذرات طلا و داکسی ریبو نوکلئیک اسیدنگین نیک زاددکتر حسینعلی رفیعی پور1397/06/25کلاس 14 دانشکده علوم16:00
مهندسی شیمیشبیه سازی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحد ایزومریزاسیونحسین یگانگی دستگردیدکتر مجید حیاتی آشتیانی1397/06/20دانشکده مهندسی12:00
مهندسی برق - کنترلبکارگیری فیلتر کالمن کاملا توزیع شده مبتنی بر اجماع به منظور تخمین حالت سیستم های قدرتعلی قرانی نیادکتر محسن شفیعی راد1397/06/12اتاق سمینار دانشکده11:00
م. برق الکترونیک نانوالکترونیکطراحی و شبیه سازی حسگر تصویر بر مبنای نانوساختارها و مقایسه آن با ساختار هندسه ی بهبود یافته آشکارسازمریم طاهری بنیدکتر حسین کریمیان علی داش دکتر حسین کرمی طاهری1397/06/31کلاس 14 دانشکده علوم10:00
فیزیک- ذرات بنیادیبررسی همگرایی گرانشی با در نظر گرفتن اثر شاپیرو برای فضا – زمان متریک کرزهرا السادات خدا رحمی موسویدکتر سروش زمانی مقدم1397/06/31کلاس 14 دانشکده علوم10:00
مهندسی معماریطراحی سرپناه موقت زلزله زدگان ساکن در محله ی محتشم کاشان از طریق بهره مندی از معماری آب انبارها و امکان سنجی و طراحی در فضای بازمحلیمحمدعلی زاغباندکتر احمد دانایی نیا1397/06/20دانشکده معماری وهنر9:00
عمران- سازهمحاسبه میزان نفوذ ناشی از برخورد هواپیمای فانتوم RF-4E در سازه های ایمنی نیروگاه IR-360امیرحسین بلوری کاشانیدکتر حسن استاد حسین1397/06/26اتاق سمینار دانشکده12:00
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.