کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
بیو شیمیبررسی مقایسه ای برخی از مشتق های کوینولین و دی هیدروپیریدین در برهم کنش با DNAشیما اوحدیدکتر رویا مهین پور دکتر زهره زهرایی1397/12/14-11:00
منابع طبیعی – محیط زیستارزیابی میزان آگاهی، درک و نگرش مردم نسبت به مدیریت زباله (مطالعه موردی: شهر مشهد)زهرا ترابی ثانیدکتر روح الله میرزایی1397/12/19-12:00
زبان و ادبیات فارسیبررسی فرهنگ لوطی گری در ادبیات داستانی معاصر (از مشروطه تاکنون)راضیه جلیلی سچه گانیدکتر سید محمد راستگوفر1397/12/20-11:30
علوم قرآن و حدیثشیوه ها و شرایط محبت ورزی در تربیت برپایه آموزه های قرآنی و حدیثیملیحه کرمی جعفرلودکتر مصطفی عباسی مقدم1397/12/21-12:30
مهندسی شیمیمطالعه تجربی تعادل فازی سیستم جندتایی حاوی نمک پتاسیم پنی سیلین جی، ان بوتیل استات و بافر سدیم سیترات در حضور نانو ذره سیلیکاسنا رسول زادهدکتر ابراهیم نعمتی1397/12/27-11:00
مهندسی کامپیوتر نرم افزارارائه مدلی برای طبقه بندی احساسات متن در سطح سند بر پایه نظریه ساختار گفتمان بیانیشیما سیاردکتر ایوب باقری1398/03/28-14:00
معماریطراحی مجتمع چند منظوره کودکان کار با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعیسینا ارجمنددکتر حمیدرضا فرشچی1398/04/03-9:00
مهندسی شیمیتهیه هیدروژل کیتوسان/سدیم آلژینات/پلی وینیل الکل با ساختار سوپرامولکولی به منظور بارگذاری و رهایش تیمولعبدالحسین غبیشاویدکتر محسن اشجاری دکتر محمد مهدی ابوالحسنی1398/04/25-11:00
بیوشیمیبررسی میزان بیان گیرنده پرولاکتین در سرطان پستان سه گانه منفی به روش ایمونو هیستو شیمی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پیش گویی کننده سرطان پستانبهناز معتمدیدکتر حسینعلی رفیعی پور دکتر محمدرضا خسروی1398/05/02-9:00
بیوشیمیشناسایی واریانتهای بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلولهای سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونیمینا امیندکتر الهه محمودی دکتر مهرداد زینلیان1398/05/02--
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.