کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ریاضی محض جبرحلقه های موضعی نوتری جابجایی که هر ایده ال آن مجموع مستقیمی از مدول های دوری هستندزهرا اشرفی بیرگانیدکتر رضا جهانی نژاد1397/04/31دانشکده علوم8:00
فرش- مدیریت و اقتصاد فرششناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت فرش دستبافت (مورد مطالعه: استان اصفهان)فاطمه شیاسیدکتر اسماعیل مزروعی دکتر غلامرضا صالح علوی1397/05/01دانشکده معماری وهنر10:00
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگیبررسی رابطه مردسالاری و گرایش زنان به خودسوزی در شهر ایلاممریم کمریدکتر محمد گنجی1397/05/07آمفی تئاتر حقوق10:30
منابع طبیعی - مرتعداریبررسی میزان شناخت طبقات اجتماعی از گیاهان دارویی و تاثیر آن در میزان بهره¬برداری از گیاهان دارویی ( مطالعه موردی : شهرستان آبدانان استان ایلام)شیرین احمدیدکتر رضا دهقانی بیدگلی1397/05/07دانشکده منابع طبیعی12:00
مهندسی شیمیجداسازی و شناسایی آلرژن های اصلی گرده آتریپلکس در منطقه کاشانکیوان آقاجانیدکتر محمدرضا مزدیان فرد1397/05/08اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
فرش - مدیریت و اقتصادشناسایی و ارزیابی عوامل ایجاد کننده برند فرش دستباف منطقه اصفهانمحبوبه عسگریدکر سید عبدالجابر قدرتیان1397/05/08دانشکده معماری و هنر11:00
زبان و ادبیات عرببررسی زبان بدن در نهج البلاغهمهسا عبدعلیدکتر روح اله صیادی1397/05/08آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه11:00
فیزیک – هسته ایساخت و بررسی مشخصات سوسوزنی نانو ذرات کادمیم تنگستات CdWo4)) و سرب تنگستات ) ( Pb Wo4علی اشرف زادهدکتر مصطفی زاهدی فر1397/05/09کلاس14 دانشکده علوم11:00
فیزیک- هسته ایبررسی کاهش حساسیت دزیمترهای CaF2:Mn بعد از تابش دزهای بالا و ارائه ی یک فرایند گرمادهی مناسب جهت بازیابی حساسیتسحر اکبریدکتر مصطفی زاهدی فر دکتر سمیه هارونی آرانی1397/06/04کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.