کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
معماری و انرژیطراحی دبستان دخترانه با رویکرد نقش نور طبیعی در ارتقای خلاقیت کودکان در شهر اصفهانفایزه توسلی کجانیاحمد دانائی نیا1401/11/30پژوهشکده انرژِی15:00
مهندسی معماریهم پیوندی انسان و محیط در معماری مرکز محله مبتنی بر اقلیم (نمونه موردی: محله کبابیان در شهر همدان)مرجان آئینه چیاحمد دانائی نیا1401/11/30سالن کنفرانس دانشکده16:00
مهندسی معماریطراحی واحدهای خودیار مسکونی مبتنی بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در محله­ی درب اصفهان کاشانیگانه بایرامی زنوزاحمد دانائی نیا1401/11/30سالن کنفرانس دانشکده14:00
مهندسی معماریمسکن محله-محور با رویکرد بازشناسی شاخصه های کیفیت حضور در بافت تاریخی مقصودبیگ اصفهانستاره اقابیگی الوقرهاحمد دانائی نیا1401/11/30سالن کنفرانس دانشکده15:00
مهندسی معماریطراحی مرکز تعاملات روستایی در روستای حلوان با رویکرد ارتقاء ظرفیت اجتماعی و فرهنگی ساکنانفاطمه نیکورزماحمد دانائی نیا1402/04/26سالن جلسات دانشکده معماری و هنر11:00
هنر اسلامی - سفال و سرامیکنسبت نقش با زمینه در معماری سر در ورودیه مساجد، در دوران صفوینسیم معروف نژاداحمد دانائی نیا1402/11/24دانشکده معماری و هنر17:00
مهندسی معماریطراحی مجموعه مسکونی دوست‌دار کودک در محله دارالضیافه اصفهان مبتنی بر رفتارشناسی انگاره‌های ذهنی کودکان از نماسحر مدح خان اصفهانیاحمد دانائی نیا1402/11/23سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر18:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیجازنی درپوش آلومینیومی درون لوله کامپوزیتی و مطالعه اثرات آن به روش ترموگرافیحمید طالبیاحمد رضا قاسمى1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
فیزیک - فیزیک هسته‌ایامکان سنجی استفاده از ترکیب CsPbBr3 برای اهداف آشکارسازی سوسوزنیریحانه استکیاحمد رمضانی مقدم1401/06/30دانشکده فیزیک10:00
فیزیک - فیزیک هسته‌ایدزیمتری اشعه گاما و ایکس به وسیله دوربین گوشیهای همراهفرهاد ساسانی قمصریاحمد رمضانی مقدم1401/11/30دانشکده فیزیک15:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.