کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ریاضی محض جبرحلقه های موضعی نوتری جابجایی که هر ایده ال آن مجموع مستقیمی از مدول های دوری هستندزهرا اشرفی بیرگانیدکتر رضا جهانی نژاد1397/04/31دانشکده علوم8:00
نانو شیمیتهیه، شناسایی و بررسی خواص فوتو کاتالیستی نانو ساختارهای 4NdVO، ,PrVO4 4EuVO به روش های شیمیایی جهت حذف آلاینده هارزیتا منصفدکتر مسعود صلواتی نیاسر1397/04/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو11:00
فیزیک – هسته ایساخت و بررسی مشخصات سوسوزنی نانو ذرات کادمیم تنگستات CdWo4)) و سرب تنگستات ) ( Pb Wo4علی اشرف زادهدکتر مصطفی زاهدی فر1397/05/09کلاس14 دانشکده علوم11:00
فرش- مدیریت و اقتصاد فرششناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت فرش دستبافت (مورد مطالعه: استان اصفهان)فاطمه شیاسیدکتر اسماعیل مزروعی دکتر غلامرضا صالح علوی1397/05/01دانشکده معماری وهنر10:00
منابع طبیعی - مرتعداریبررسی میزان شناخت طبقات اجتماعی از گیاهان دارویی و تاثیر آن در میزان بهره¬برداری از گیاهان دارویی ( مطالعه موردی : شهرستان آبدانان استان ایلام)شیرین احمدیدکتر رضا دهقانی بیدگلی1397/05/07دانشکده منابع طبیعی12:00
مهندسی شیمیجداسازی و شناسایی آلرژن های اصلی گرده آتریپلکس در منطقه کاشانکیوان آقاجانیدکتر محمدرضا مزدیان فرد1397/05/08اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
فرش - مدیریت و اقتصادشناسایی و ارزیابی عوامل ایجاد کننده برند فرش دستباف منطقه اصفهانمحبوبه عسگریدکر سید عبدالجابر قدرتیان1397/05/08دانشکده معماری و هنر11:00
زبان و ادبیات عرببررسی زبان بدن در نهج البلاغهمهسا عبدعلیدکتر روح اله صیادی1397/05/08آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه11:00
ریاضی محض- آنالیز سید سیف الله موسی زاده موسویخواص مجانبی مقادیر ویژه ی یک مسئله مقدار مرزی دارای ناپیوستگی در ضرائب و یا شرایط مرزی روی یک بازه متناهیآمنه رستمیاندکتر سید سیف الله موسی زاده موسوی1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم8:00
فیزیک- هسته ایبررسی کاهش حساسیت دزیمترهای CaF2:Mn بعد از تابش دزهای بالا و ارائه ی یک فرایند گرمادهی مناسب جهت بازیابی حساسیتسحر اکبریدکتر مصطفی زاهدی فر دکتر سمیه هارونی آرانی1397/06/04کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.