کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
علوم تربیتی مدیریت آموزشیبررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادارک شده و چابکی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشانمهرداد اسوددکتر علی یزد خواستی1397/04/24سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
ریاضی محض- گروه – گراف-کدکدهای بلوک – دوری از نوع استوانه ای و ویژگی آنهامصطفی بزرگدکتر رضا کهکشانی1397/04/31دانشکده علوم پایه10:00
روانشناسی تربیتیتبیین شادکامی بر اساس هوش معنوی و خلاقیت در دانش آموزان شهرستان کرجمرضیه حسین پناهدکتر تمنایی فر1397/04/25دانشکده علوم انسانی11:00
مدیریت آموزشیتاثیر بکارگیری راهبردی مدیریت استعداد بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه کاشانعصمت الله صادقیدکتر علی یزدخواستی1397/04/31سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگیبررسی رابطه مردسالاری و گرایش زنان به خودسوزی در شهر ایلاممریم کمریدکتر محمد گنجی1397/05/07آمفی تئاتر حقوق10:30
ریاضی محضکمترین تعداد مقادیر ویژه متمایز گراف هامهرانگیز صادقی پوردکتر غلامحسین فتح تبار دکتر امیرحسین نخودکار1397/04/31دانشکده علوم12:00
باستان شناسیتبیین نظام آبرسانی شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر قناتهای مرنجاب، منصوره و قاضیمحبوبه سیفیان آرانیدکتر محسن جاوری1397/04/26دانشکده معماری و هنر10:00
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
زبان و ادبیات عربیتحلیل عناصر داستان در رمان تاریخی بلال موذن الرسول نوشته عبدالحمید جوده السحارمرضیه ابولیاندکتر امیرحسین رسول نیا1397/04/3111:00
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.