کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
معماری تکنولوژیطراحی خانه اپرای ایرانمحمدجواد میرجلیلیدکتر بابک عالمی دکتر امیرحسین صادقپور1397/04/10اتاق کنفرانس دانشکده معماری و هنر10:00
حقوقنقش کرامت انسانی در تصمیم گیری های قضاییحمید عظیمیدکتر سعید قماشی1397/04/05سالن آمفی تئاتر11:30
علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگیسبک زندگی اسلامی و تاثیر ان بر فرهنگ مصرف در شهر بابلسیده فاطمه حسینیدکتر ستار صادقی ده چشمه1397/04/05دانشکده پردیس خواهران12:30
مهندسی شیمیجداسازی و شناسایی آلرژن اصلی گرده نارون در منطقه کاشانالهام محلوجیدکتر محمدرضا مزدیان فر1397/04/10سالن سمینار مهندسی17:00
علوم قران و حدیثبازتاب مباحث کلامی در روایات امام باقر (ع ) با تاکید بر محورهای توحید، ایمان، قضا و قدر و امامتفاطمه تقی پوردکتر محسن قاسم پور1397/04/10دانشکده پردیس خواهران11:30
ریاضی محضکدهای مرکز سازفاطمه جعفریدکتر مجید مزروعی1397/04/12دانشکده علوم10:00
ریاضی محضکدهای مشبکه¬یی برای مجرای باز پخش گوسیسید محمد موسوی علی ابادیدکتر رضا کهکشانی1397/04/12دانشکده علوم8:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
برنامه ریزی درسیسنجش میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان دانشگاه کاشان: واکاوی دلایل آنپری اعلائیدکتر زینب السادات اطهری1397/04/12سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
فناوری معماری بیونیک جواد دیواندریطراحی پل عابر پیاده پارک بزرگ کاشان با رویکرد بایونیکنیکو گل کاردکتر امیرحسین صادقپور1397/04/24دانشکده معماری و هنر10:30
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.