کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق - الکترونیکطراحی و تحلیل موجبرهای فلز – عایق- فلز (MIM) بر روی زیر لایه سیلیکونعماد رجبعلی زادهدکتر محمود نیکوفرد1397/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
ریاضی - جبرگراف¬های همسانی خم¬های بیضویمریم طاهری سدهدکتر حسن دقیق1397/04/03کلاس 15 دانشکده علوم16:00
ریاضی- آنالیز تابعیقضیه نقطه ثابت برای نگاشت های 1- مجموعه انقباضی و شبه انقباضیزهرا احمدیدکتر زینب سلطانی1397/03/28دانشکده علوم14:00
اکوتوریسم (طبیعت گردی) سید حجت موسویارزیابی توانمندی¬های ژئو توریسمی شهرستان سیاهکلآریا فلاحت¬گر لیشدکتر سید حجت موسوی1397/04/03کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی10:00
م. شیمی- فرآیندهای جداسازیبررسی ترکیبات اسانس گیاه Nigella arvensis L از دو منطقه رویشی در ایران با استفاده از روش های مختلف جداسازیوحید کاظم زاده قهدریجانیدکتر محمدرضا مزدیان فرد دکتر محمدباقر رضایی1397/04/04سالن سمینار دانشکده مهندسی16:00
برنامه ریزی درسینیازسنجی برگزاری دوره کاردانی تربیت خانواده (والدگری) برای زنان شهرستان کاشان بر مبنای مدل های بوریچ و تحلیل کوادرانتلیلا دهقان کاشانیدکتر زینب السادات اطهری1397/03/29سالن آمفی تئاتر10:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی دلایل عدم مشارکت زبان آموزان آموزشگاه های زبان آران و بیدگل با تاکید به نقش اضطراب اجتماعیزهرا ملاباقری ارانیدکتر عباس زارعی1397/04/10سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
رشته بیوشیمیآنالیز عملکردی و تفسیر RNA های بلند غیرکد شونده ی پیش آگهی دهنده در سرطان آدنوکارسنیوهای ریویعباس صلواتیدکتر زهرا رضوانی1397/04/03سالن کنفرانس 14 دانشکده علوم16:00
فیزیک – هسته ایساخت و مشخصه یابی نانو ذرات CdSiO3 آلائیده شده با ناخالصی Mn و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در دزیمتری پرتوی گامانازنین حاجی کریم ناصریدکتر احسان صادقی دکتر مصطفی زاهدی فر1397/04/12کلاس 14 دانشکده علوم12:00
شیمی - آلیتهیه و شناسایی نانو صفحه های گرافن اکسید عامل دار شده و کاربرد آن ها به عنوان نانو کاتالیزگر در سنتز بنزو پیران ها، فنازین ها، نفتوکینون ها و آکریدین ها در شرایط گوناگونمریم فرحناک ضرابیدکتر حسین نعیمی1397/04/13کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.