کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
فوتونیکساخت نقاط کوانتومی تمام معدنی CsPbBr3 آلائیده شده و مشخصه یابی آن به هدف کاربرد در سلولهای خورشیدیعالمه صباغیاننفیسه شریفی1402/12/21دفتر شورا14:00
فلسفه و کلام اسلامیبررسی اقسام و منشأ خطای قوای معرفتی انسان، در اندیشه ابن سیناپریسا زمانی سرناوهحسن احمدی زاده1402/12/26آمفی تئاتر13:30
مهندسی شیمی - نانوفناوریساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیستهای نانوساختار نیکل بنیان بر پایه اکسید آلومینات باریم به منظور تولید گاز سنتز در واکنش ریفرمینگ خشک گلیسرولمهرداد استوارفرشته مشکانی1402/12/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو09:30
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکبررسی و آنالیز تاثیر کسر مولی در مشخصه های ترانزیستور بدون پیوند گیت دوار با استفاده از نیمه هادی آلیاژی SiGeفاطمه اشنوییداریوش دیدبان1402/12/28اتاق سمینار09:00
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیشبیه‌سازی و بهینه‌سازی مولد حباب نوع ونتوری به منظور بهبود انتقال جرمصالحه علامیابراهیم نعمتی1403/01/14مهندسی11:30
فیزیک - فیزیک ماده چگالبررسی گاف انرژی یدید سزیم در حضور ناخالصی های پتاسیم و نئوبیومیاور محمدی برکانیبهرام خوشنویسان1402/12/29دفتر شورای دانشکده فیزیک11:00
شیمی - شیمی فیزیکمطالعه مونت کارلو سینتیکی تولید نور کاتالیزگری هیدروژن از آب با استفاده از چارچوب های فلزی_آلیریحانه رحیمیحدیث بشیری1403/01/26سالن شهید علی محمدی دانشکده شیمی14:00
ادبیات عربیبررسی تطبیقی ​​دو رمان الطشاری کجه جی و بازگشت گلی ترقیمحمدامین حیدرزادهاحسان اسماعیلی طاهری1403/02/03دانشکده ادبیات14:00
فلسفه و کلام اسلامیمقایسه نیایش در اندیشه سهروردی وغزالیمهسا سلیمانی سولگانیحسن احمدی زاده1403/02/09آمفی تئاتر11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی خستگی در فرایند تغییر شکل در کانال های ناهمسان زاویه دار آلومینیوم 6061علی داوری دولت ابادیمحمد هنرپیشه1403/02/01دانشکده مکانیک14:00
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۷۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.