کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
م. مکانیک- طراحی کاربردیپایدارسازی یک روتور غیربالانس پیوسته ی توپر تیموشنکو غیرکلاسیک به همراه جرم های متمرکز بر روی آن از طریق تکیه گاه های مغناطیسی فعالعلی اکبر امینی پزوهدکتر کیوان ترابی1397/06/27-14:00
شیمی آلیسنتز N- آریل پیرول ها با استفاده از دی کتون و آمین های نوع اول آروماتیک در حضور کاتالیزگر اسیدی بوران تری فلورید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکاژل در دمای اتاق در شرایط بدون حلالغزل نظریدکتر عبدالحمید بامنیری1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم8:00
شیمی آلیتهیه برخی از مشتق های دی هیدروپریمیدین با استفاده از 8،1 - دی آمینو نفتالن و آلدهیدهای آروماتیک در حضورتیتانیوم تتراکلریدتثبیت شده بر روی نانوذرات خاک اره به عنوان یک کاتالیزگر سبز تحت شرایط گوناگونمائده دستمرددکتر عبدالحمید بامنیری1397/06/19کلاس 14 دانشکده علوم8:00
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی و سنجش رابطه پایداری اجتماعی و کیفیت محیط شهری ( نمونه موردی: محلات شهر نورآباد)کامران دولتیاریاندکتر رسول حیدری1397/06/25کلاس شماره 1 دانشکده14:00
جغرافیا و برنامه ریزی شهریمکان یابی و ساماندهی فضاهای گردشگری شهری ( مطالعه موردی : شهر اصفهان)ابوالفضل دهقان جزیرسول حیدری سورشجانی1397/06/25کلاس شماره 1 دانشکده16:00
مهندسی برق - قدرتمعرفی یک مدل حرارتی پارامتر فشرده برای موتور جریان مستقیم بدون جاروبکناهید دلاوریدکتر بابک گنجی1397/06/18اتاق سمینار دانشکده9:00
نانو فیزیکبررسی اثر بازپخت بوسیله چرخه‏ های سرمایشی و گرمایشی بر امپدانس مغناطیسی در نمونه‎های آمورف پایه کبالتسعیده اکبریانمهرداد مرادی1397/06/26پژوهشکده علوم و فناوری نانو12:00
شیمی معدنیسنتز و شناسایی نانو ساختار های بیسموت اکسی کلرید و بیسموت تری اکسید و بررسی کامپوزیت آن ها به عنوان حفاظ در برابر پرتوهای ایکس و گامابهاره ابراهیمیدکتر حسین دهقانی1397/06/25کلاس 14 دانشکده علوم14:00
مدیریت اجراییاولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی شرکت کسری بر مبنی اهداف ارتباطی شرکتساره برنجیدکتر محمد غفاری1397/06/17آمفی تئاتر دانشکده13:00
فناوری معماری – بیو تیکطراحی الگو سقف¬های گسترده با الهام از ساختار دیاتوم¬هازهرا شریف طهرانیدکتر حمیدرضا فرشچی1397/06/20دانشکده معماری و هنر11:00
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.