کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
شیمی آلیتهیه¬ی کوپلیمر لاکتیک گلایکولیک اسید تصادفی به روش تراکمی مذاب در حضور نانوسیلیکا سولفوریک اسید و نانو سیلیکای اصلاح شده با قلع (II) کلریدمریم شجاعی اصلدکتر محسن مرادیان1397/02/24اتاق 15 دانشکده علوم
زیست سلولی ملکولی – بیوشیمیبررسی اثرات نانوکورکومین پلیمری بر میزان بیان دگرگونه¬های ژنی HSP27 و HSP40 در رده¬های سلولی سرطان تخمدان (OVCAR3 , SKOV3)سمیرا حقیقتدکتر روح الله نخعی سیستانی دکتر حسین نیکزاد1397/06/25--
شیمی تجزیهریزاستخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری گونه اورانیل با استفاده از حلال های مغناطیسی و کمک امواج فراصوتابوذر اسحاقیدکتر علی غلامی دکتر احسان ذوالفنون1397/07/30دانشکده علوم-
م. معماریطراحی مجموعه مسکونی با هدف زمینه سازی سبک زندگی اسلامی در شهر کاشانریحانه رحیمیدکتر سلمان نقره کار1397/11/27دانشکده معماری وهنر-
بیوشیمیشناسایی واریانتهای بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلولهای سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونیمینا امیندکتر الهه محمودی دکتر مهرداد زینلیان1398/05/02--
علوم تربیتی برنامه ریزی درسیارزشیابی فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان در دوره اول متوسطه نظام جدید آموزشی از دیدگاه مشاوران تحصیلی مدارس شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمهدی ثانوی نوش آبادیدکتر محمد امینی1399/02/17سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و حقوق-
روانشناسی تربیتیرابطه ی بین باورهای فراشناختی، سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با خودتنظیمی تحصیلیشادی فخریه کاشانیدکتر محمدرضا تمنایی فر1398/11/16سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:00
زبان و ادبیات عربیبررسی شخصیت ها در شعر روایی احمد مطرلیلا سواعدیدکتر علی بشیری1398/11/29-08:00
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی   تشخیص الکتروشیمیایی -pکوماریک ‌اسید در عسل با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو اسپینلFe2O4 (Ni,Zn) زینب نبهان خویصالهه محمودی خالدی1401/06/30سالن کنفرانس 1408:00
مهندسی برق - قدرتطراحی، بهینه سازی و نمونه سازی یک ژنراتور جدید شار محور بدون هسته شار سوئیچ شوندهمحسن دهشیریعباس کتابی1401/06/30اتاق جلسات دانشکده برق08:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.